Archiwum: 2019

22.12.2019 Zarzecze z Bratem Albertem

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia i kolejną rocznicą śmierci Ojca ubogich parafia pw. św. Michała Archanioła w Zarzeczu k. Przeworska przyjęła Jego relikwie i upraszała łaski do życia zgodnego z Ewangelią. Przygotowaniem do tej doniosłej chwili były kilkudniowe rekolekcje adwentowe, a na samą uroczystość zostały zaproszone siostry albertynki, które przywiozły relikwie Założyciela i przedstawiły wiernym…
Czytaj więcej

12.11.2019 Duszę dał

Dokładnie 30 lat temu – 12 listopada 1989 r. Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizował w Rzymie bł. Brata Alberta. Była to trzecia kanonizacja Polaka w XX stuleciu, a pierwsza w okresie wielkich zmian dokonujących się w naszej Ojczyźnie, dlatego też Papież-Polak nazwał św. Brata Alberta patronem trudnego przełomu. Zwrócił przy tym uwagę na fakt,…
Czytaj więcej

10.11.2019 100 lat posługi albertynek w Warszawie

Od ponad 100 lat warszawska Praga naznaczona jest posługą sióstr albertynek, które na usilną prośbę bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego przyjechały do stolicy, by zająć się bezdomnymi kobietami. To właśnie wydarzenie stało się okazją do jubileuszowego dziękczynienia Bogu za wszystkie łaski, których w minionym stuleciu doświadczały siostry i ich podopieczni. Uroczystą Mszę św. w dniu 10…
Czytaj więcej

22.09.2019 Wrażliwa miłość

Wrażliwa miłość to cecha wyróżniająca bł. s. Bernardynę Jabłońską, której doroczną uroczystość odpustową obchodzono w Sanktuarium Ecce Homo Św. Brata Alberta w Krakowie 22 września br. Na tę właśnie wewnętrzną dyspozycję zwrócił uwagę w swojej homilii przewodniczący koncelebrowanej Eucharystii rektor krakowskiego WSD ks. dr Andrzej Tarasiuk. Zauważył przy tym jak trudnej wewnętrznej przemiany domagało się kształtowanie…
Czytaj więcej

31.08.2019 105 lat s. Adaminy Koczur

W sobotę 31 sierpnia br. odbyła się w wadowickiej wspólnocie sióstr albertynek wyjątkowa uroczystość 105 urodzin siostry Adaminy – Marii Koczur. Na radosne dziękczynienie Panu Bogu za dar życia i powołania przybyli krewni jubilatki oraz siostry albertynki z pobliskich wspólnot. Władze Zgromadzenia reprezentowała wikaria generalna – s. Katarzyna Habrat oraz przełożona Prowincji Krakowskiej – s.…
Czytaj więcej

26.08.2019 Pierwsze śluby sióstr albertynek

Po dwuletnim przygotowaniu w nowicjacie oraz przeżyciu ośmiodniowych rekolekcji poprzedzających złożenie pierwszej profesji zakonnej, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, trzy siostry nowicjuszki wypowiedziały swoje deklaracje do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Uroczystą Eucharystię z obrzędem ślubów zakonnych sprawowali zaproszeni kapłani pod przewodnictwem ks. Mariusza Buczewskiego, który także wygłosił homilię.…
Czytaj więcej

25.08.2019 Śluby wieczyste brata Bernardyna

Kilkuletni okres formacji oraz rekolekcje w ciszy zakopiańskiej Pustelni na Kalatówkach stanowiły przygotowanie do wyjątkowej chwili w życiu Mirosława Papały – brata Bernardyna. W dniu 25 sierpnia br. w krakowskim Sanktuarium Ecce Homo Św. Brata Alberta brat Bernardyn złożył swoje śluby wieczyste w Zgromadzeniu Braci Albertynów Posługujących Ubogim. Na uroczystej Eucharystii, w czasie której brat…
Czytaj więcej

25.08.2019 Nowicjat czas zacząć

Tradycyjnie już dzień 25 sierpnia jest w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek początkiem nowego etapu formacji dla sióstr rozpoczynających nowicjat. W bieżącym roku rozpoczęły go dwie siostry. Ceremonia przyjęcia do nowicjatu odbywa się w kaplicy na terenie Domu Generalnego w Krakowie. Nowicjat jest czasem głębszego wnikania w tajemnicę powołania, poznawania Pana Boga i wchodzenia w bliższą z…
Czytaj więcej