Kontakt

Generalat

Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim

Charakter domu i jego działalność

 • Siedziba Zarządu Generalnego Zgromadzenia
 • Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta
 • Archiwum Zgromadzenia
 • Dom formacyjny postulatu i junioratu
 • Referat Powołań
 • Fundacja Po Pierwsze Człowiek  http://popierwszeczlowiek.pl/

Kontakt:

ul. Woronicza 10
31-409 KRAKÓW

tel. 12 413 55 99, 627 67 80, 627 67 90, 627 67 99
fax. 418-57-00

e – mail: sekretariat@albertynki.pl

Sanktuarium Ecce Homo
600 454 589
e – mail: sanktuariumba@albertynki.pl

Archiwum
12 627 67 88
664 430 703
e – mail: archiwumsapu@albertynki.pl

Referat Powołań
12 627 67 91
664 047 704
e – mail: spotkania@otworzserce.pl

Inspektor Ochrony Danych
662 523 267
e – mail: ioddg@albertynki.pl

woj. małopolskie
archidiecezja krakowska

Delegatka ds. Ochrony Małoletnich
728 153 380

e – mail: delegatka.zsapu@gmail.com

Koordynator do spraw Uchodźców
789 083 288

Domy prowincjalne

Domy wyłączone

Kraków – Dom Zakonny przy Domu Generalnym

Charakter domu i jego działalność

 • Dom zakonny
 • Dom Opieki dla osób starszych i niepełnosprawnych
 • Praca parafialna: opiekunki parafialne, zakrystianka

Kontakt

ul. Woronicza 10
31-409 KRAKÓW

tel.: 12 627 67 87, 12 413 55 99
627 67 80, 627 67 90, 627 67 99

e-mail: wspolnota@albertynki.pl

woj. małopolskie
arch. krakowska

Kraków – Fundacja Po pierwsze CZŁOWIEK

Charakter domu i jego działalność

 • Jadłodajnia dla ubogich (terapia zajęciowa, pomoc żywnościowa, pomoc doraźna)
 • Mieszkania treningowe

Kontakt

ul. Woronicza 3B
31-409 KRAKÓW

tel.: 503 504 987

e-mail: popierwszeczlowiek@tlen.pl

www.popierwszeczlowiek.pl

woj. małopolskie
arch. krakowska

Mników

Charakter domu i jego działalność

 • Dom zakonny
 • Dom nowicjatu
 • Praca w parafii
 • Praca w środowisku

Kontakt

Mników 1
32-084 MORAWICA

tel.: 12 280 52 88

e-mail: albertynki.mnikow@vp.pl

woj. małopolskie
arch. krakowska

Pizuny – Dom Modlitwy

Charakter domu i jego działalność

 • Dom Modlitwy

Kontakt

Siostry albertynki
Łukawica 95 „Pizuny”
37-610 NAROL

tel. 692 452 400

e-mail: dommodlitwypizuny@gmail.com

woj. podkarpackie
diec. zamojsko – lubaczowska

Zakopane – Pustelnia Kalatówki

Charakter domu i jego działalność

 • Pustelnia i dom rekolekcyjny Zgromadzenia
 • Miejsce kultu i pamięci św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny

Kontakt

ul. Droga Brata Alberta 1
34-500 ZAKOPANE
Skr. poczt. 215

tel.: 18 201 42 30
662 523 369

e-mail: albertynkikalatowki@gmail.com

woj. małopolskie
arch. krakowska

 

 

Klauzula informacyjna przetwarzania danych osobowych udostępnionych drogą elektroniczną

Administratorem danych osobowych jest Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej sekretariat@albertynki.pl, formularz kontaktowy, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Użytkownik korzystający z adresu e-mail sekretariat@albertynki.pl, zgadza się na przetwarzanie jego danych (mię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu lub innych dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu prowadzenia przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość podjęcia działań przez administratora danych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom bez Pani/Pana zgody. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej bez Pani/Pana zgody. Pani/Pana dane będą przetwarzane do chwili załatwienia sprawy, w której zostały one zebrane, tj. na potrzeby korespondencji.
 
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – KIODO i PUODO,