Działalność

W każdym człowieku, a szczególnie potrzebującym, siostry starają się dostrzegać obecnego Chrystusa, w myśl słów: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci Moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Ze swej miłości nie wykluczają żadnego człowieka, środowiska, ani narodu. Za przykładem Chrystusa obejmują miłością zarówno ubogich i bogatych, dobrych i złych, chrześcijan i niechrześcijan. Zgodnie jednak z celem wyznaczonym Zgromadzeniu przez Założyciela, siostry wychodzą z czynną miłością naprzeciw najbardziej potrzebującym i opuszczonym, ponieważ „im bardziej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba, bo samego Pana Jezusa zbolałego w osobie tego ubogiego ratujemy”.

                                                                                                                             Konstytucje Zgromadzenia

Terenem posługi sióstr są:
przytuliska otwarte dla bezdomnych
domy opieki dla osób starszych i samotnych
domy pomocy społecznej dla dorosłych i dzieci
domy samotnej matki
kuchnie dla głodnych
hospicja dla terminalnie chorych
świetlice dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji
domy dla księży chorych i emerytów
praca charytatywna i pomoc w pracy parafialnej

Więcej:

Posługa sióstr albertynek w Polsce
Posługa sióstr albertynek na świecie