Do Bł. Siostry Bernardyny

Nowenny

 

Nowenna I

Panie Jezu Chryste, któryś raczył ukształtować serce błogosławionej Siostry Bernardyny na wzór Twego Boskiego Serca, pełnego miłości i dobroci, i dałeś jej wielką wrażliwość na ludzkie potrzeby, głód i cierpienia, za jej wstawiennictwem, udziel mi łaski ............................., o którą w tej nowennie pokornie Cię proszę.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

Błogosławiona Siostro Bernardyno, módl się za nami.

Nowenna II

Wstęp:
W. Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
O. Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
W. Chwała Ojcu...
O. Jak była na początku...

Dzień pierwszy

Ojcze, strzeż Kościoła Chrystusowego dla Twego świętego Imienia. Ocal Kościół i wiarę świętą i zmiłuj się nad nami i zbaw nas. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, wierna córko Kościoła świętego, Twojemu wstawiennictwu polecamy Ojca Świętego, biskupów, kapłanów oraz osoby konsekrowane. Wypraszaj im światło Ducha Świętego i gorliwość apostolską. Módl się o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, a Kościołowi upraszaj wolność w szerzeniu Królestwa Bożego na całym świecie.

Ojcze nasz ... Zdrowaś Maryjo ... Chwała Ojcu ...

W. Módl się za nami błogosławiona Siostro Bernardyno.
O. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty sprawiłeś, że życie błogosławionej Bernardyny, dziewicy, obfitowało w dobre uczynki, pozwól, za jej wstawiennictwem, abyśmy modlitwą i posługiwaniem wobec braci mogli wytrwale Tobie służyć. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

(Wstęp, modlitwy i wezwanie odmawia się w każdym dniu nowenny.)

Dzień drugi

Jezus - Hostia Najświętsza. Ileż tam szczęścia dla mnie! Ach, żebym tak mogła zostać u stóp Jego wieki całe! Spieszcie do Pana Jezusa w Przenajświętszym Sakramencie, a tam znajdziecie wszystko. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, któraś z najgłębszą czcią i miłością adorowała Pana Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie, nie szczędząc nocnych godzin na przebywanie u Jego stóp; spraw, by serca nasze płonęły miłością do Jezusa i duchem wynagrodzenia. Daj, byśmy z Eucharystii czerpali moc i siłę do ofiarnej służby naszym bliźnim.

Dzień trzeci

Chwały Panu Bogu przyczyniamy przez każdy dobry uczynek, słowo, myśl, pragnienie, modlitwę, cierpliwość, usługę bliźnim. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, Twojemu wstawiennictwu polecamy naszą Ojczyznę i cały Naród, by trwał w wierności Bogu i Kościołowi świętemu. Upraszaj trwałość i świętość polskich rodzin. Módl się za młodzież i dzieci, by wzrastały w łasce u Boga i ludzi, a nie ulegały złym wpływom i zgorszeniu.

Dzień czwarty

Śliczna przyroda, wszędzie widzę Boga: obecność Jego napełnia świat, ślady Jego stóp widzę w przestrzeni powietrza; gdzie zstąpił tam pozostawił byt i piękności cuda. Jego Boska Wszechmoc i Piękność napełniają ziemię. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, która dostrzegałaś Boga w pięknie natury i kontemplowałaś Jego Wszechmoc i Mądrość, spraw, byśmy dziękując Bogu za dar życia, szanowali piękno otaczającej nas przyrody i wraz z nią wielbili Boga Stwórcę Wszechświata.

Dzień piąty

Jeżeli ufność nasza będzie wielka, wiele otrzymamy od Pana Boga. Ufajmy bezgranicznie Bogu, a otrzymamy wszystko, co dla nas najlepsze. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, przez Twoją bezgraniczną ufność i zawierzenie Bożej Opatrzności, która z Ojcowską dobrocią troszczy się o najmniejsze stworzenie na ziemi, ucz nas powierzania Bogu trudnych spraw codziennego życia. Uproś nam wolność serca od wszelkich przywiązań, byśmy umieli mądrze posługiwać się dobrami doczesnymi dla własnego uświęcenia i szerzenia Królestwa Bożego.

Dzień szósty

Chciałabym zadość czynić każdej prośbie, otrzeć każdą łzę, pocieszyć słówkiem każdą zbolałą duszę, być dobrą zawsze dla wszystkich, a najlepszą dla najnieszczęśliwszych. Ból bliźnich moich jest mym. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, która miałaś serce szeroko otwarte na każdą ludzką biedę, głód, cierpienie i krzywdę, a za przykładem św. Brata Alberta chciałaś ciągle dawać i dawać, dzieląc z biednymi trudne warunki życia, ubóstwo i niewygody; daj, byśmy umieli tak jak ty otwierać się na potrzeby bliźnich, zwłaszcza najbardziej opuszczonych, i służyli im jak samemu Chrystusowi.

Dzień siódmy

Wiecznie klęczeć przed Tronem, adorować, uwielbiać Boga, to moje zadanie na ziemi, tego pragnę od zarania dni moich. Bądź uwielbion Wielki, Nieskończony i Niepojęty! Uwielbiam i błogosławię Cię, kocham i oddaję się Tobie. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, Ty, która z miłością trwałaś w kontemplacji Oblicza Pana Jezusa i dla której Bóg był jedynym celem życia i najwyższą wartością, uproś nam łaskę dobrej modlitwy, byśmy z pokorą i ufnością dziecka zwracali się do Boga jako najlepszego Ojca, prosząc o łaskę radosnego wypełniania Jego Najświętszej Woli.

Dzień ósmy

Miłość, cierpienie, ofiara, oddać się Panu Bogu na wszystko, ufać Jemu bez granic, być ukrytą i zapomnianą, iść za Jezusem od Jego żłóbka aż do krzyża. (bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, któraś swoje cierpienia łączyła ze zbawczą męką Chrystusa, twojemu wstawiennictwu polecamy ludzi chorych, kalekich, załamanych duchowo i wszystkich, którzy cierpią; uproś im zdrowie i męstwo do dźwigania codziennego krzyża. Nam zaś wyjednaj łaskę mężnego znoszenia wszystkich cierpień w duchu wynagrodzenia Bogu za grzechy nasze i całego świata.

Dzień dziewiąty

Matka Najświętsza niech znajdzie tyle miłości i ufności w nas, ile dusza nasza może jej pomieścić.
(bł. S. Bernardyna)

Błogosławiona Siostro Bernardyno, od najmłodszych lat oddana całkowicie i bez reszty Maryi, jako najlepszej Matce i Orędowniczce, uproś nam łaskę, byśmy za twym przykładem czcili i miłowali Maryję i by Maryja była nam nieustanną pomocą i przewodniczką w pielgrzymce do domu Ojca.

Różne teksty

Pieśni

Błogosławiona Siostro Bernardyno – inwokacja

t. s. Akwina Filipowicz ZSAPU
m: Irena Pfeiffer

Błogosławiona Siostro Bernardyno, której serce Bóg wypełnił swą miłością i dobrocią.
Pomóż kochać, pomóż służyć, pomóż Matko czynić wszystkim dobrze.

Błogosławiona Siostro Bernardyno

 

t. s. Mirosława Korpińska ZSAPU
m. ks. Stanisław Ziemiański SJ

1. Błogosławiona Siostro Bernardyno,
Matko ubogich, radości przyczyno,
Bądź naszym wzorem, miłości natchnieniem,
Bądź dla bezdomnych duchowym schronieniem.

2. Ty wiesz jak chronić nadzieję w zwątpieniu,
Daj miłosierną miłość w zagubieniu.
Głodnym, samotnym, wskaż chleb umocnienia,
Moc Jezusową na ludzkie zranienia.

3. Wypraszaj pokój dla całego świata,
By nie odrzucał brat swojego brata.
Uproś u Boga łaskę pojednania,
Pogódź zwaśnionych, ucz nas wybaczania!

4. Ty, coś umiała Bogu na podziękę,
oddać z miłością: duszę, rozum, serce,
pomóż nam wielbić w Trójcy Jedynego,
Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Gdy za bogactwem goniąc

 

t. s. Assumpta Faron ZSAPU
m. Alojzy Poziorski

1. Gdy za bogactwem goniąc świat pełen przewrotności
Zapomniał o dobroci, o ludzkiej życzliwości.
Porwani twym przykładem idziemy twoim śladem,
Zło dobrem zwyciężymy, Twych słów nie zapomnimy:

REF. „Czyńcie dobrze wszystkim” - to nam nakazałaś,
Matko Bernardyno, kiedy umierałaś.

2. Choć nienawiść wokół rozlała się jak rzeka,
Z miłością i dobrocią pójdziemy do człowieka;
Do tego, kto cierpiący i w nędzy zostający,
Do tego, co upadnie i tego, co jest na dnie.

3. A ty nam, Matko, z nieba wypraszaj łaski zdroje,
Byśmy jak kromkę chleba dawały serca swoje.
Wszystkim ludziom złaknionym, wszystkim ludziom wzgardzonym,
Odepchniętym, płaczącym, wszystkim potrzebującym.

Radośnie dziś Tobie śpiewamy

 

t. ks. Tadeusz Nagel Cor
m. s. Maria Franciszka FZŚ

1. Radośnie dziś Tobie śpiewamy,
Matko Bernardyno ten hymn,
W modlitwie dziękczynnej przed Panem,
Niech płynie serdeczna ta pieśń.

REF. Za łaski obfite, które dał ci Pan,
Te Deum radosne niechaj brzmi,
Za drogę wskazaną nam gdzie trzeba iść,
Niech hymn ten popłynie dalej w świat.

2. Ofiarnie spalałaś swe życie,
Dzień każdy siał dobroci blask.
Matczyne o wszystkich staranie,
O duszę i ciało wciąż trwa.

Siostro Bernardyno Błogosławiona w niebie
(Chciałaś odnaleźć Boga)

 

t. s. Assumpta Faron ZSAPU
m. Marian Machura

REF. Siostro Bernardyno,
Błogosławiona w niebie,
Za Twą ofiarę życia
Bóg wynagrodził ciebie.

1. Chciałaś odnaleźć Boga
W klasztoru wielkiej ciszy,
Gdzie dusza rozmodlona
Głos Jego zawsze słyszy.

2. Chciałaś Mu oddać wszystko,
Swoje młodzieńcze lata,
A Bóg ci wybrał drogę
Pośród rozgwaru świata.

3. Brat Albert cię wprowadził
W świat nędzy, poniżenia,
Gdzie trzeba dawać siebie
Wśród bólu i cierpienia.

4. Nie śpiewały tam ptaki
I nie szumiały kłosy,
Bóg, któregoś ujrzała,
Był zgłodniały i bosy.

5. Wyciągał swoje dłonie
Po chleb i twoje serce,
Miał twarz jak ECCE HOMO
I cierpiał w poniewierce.

6. Choć rwała ci się dusza
Zbolała i złamana,
Przed cierpiącym Chrystusem
Upadłaś na kolana.

7. I zostałaś, by służyć
Z miłością i w pokorze,
Na całą nędzę ludzką
Dobroci rozlać morze.

Bóg chce

 

 

Daj nam żyć

 

 

Wielbimy Serce Jezusa

BRAK AUDIO

t. s. Mirosława Korpińska ZSAPU
m. ks. Stanisław Ziemiański SJ

1. Wielbimy Serce Jezusa
Za dar tej wielkiej miłości,
Sławimy Matkę bezdomnych,
Patronkę, wzór ofiarności.

2. Chrystus obecny w ubogich,
Był Twoją drogą do Ojca,
Stałaś się chlebem ofiarnym,
Wytrwałaś w służbie do końca.

3. Ty zachwyciłaś się Bogiem,
Uczyłaś kochać cierpieniem,
A Jezus w Hostii ukryty,
był twoją siłą, schronieniem.

4. Pomóż nam służyć ofiarnie,
Nadzieję nieść odrzuconym,
Dojrzeć Chrystusa w człowieku,
przez grzechu zło zniewolonym.

5. Wypraszaj nam łaskę wiary,
Ducha Świętego w ciemności,
Byśmy ujrzeli moc dobra,
Zwycięstwo prawdy, miłości.

6. Zanieś nasz hymn uwielbienia
i serca pełne radości,
do Ojca, Syna i Ducha,
Boga odwiecznej miłości.

Dopełniajmy pracy, trudów i łez Jezusa

 

Dopełniajmy pracy, trudów i łez Jezusa, Jego cierpień, miłości, cichości,
A szczególnie miłosierdzia nad nędzami naszych bliźnich.
Zadość czyńmy każdej prośbie i łzę każdą ocierajmy,
Pocieszajmy choćby słówkiem, każdą zbolałą duszę,
Bądźmy dobre zawsze dla wszystkich, a szczególnie dla nieszczęśliwych.
Niech ból bliźnich będzie naszym, ich ból będzie naszym.

Uwielbiam Cię