22.09.2019 Wrażliwa miłość

Wrażliwa miłość to cecha wyróżniająca bł. s. Bernardynę Jabłońską, której doroczną uroczystość odpustową obchodzono w Sanktuarium Ecce Homo Św. Brata Alberta w Krakowie 22 września br. Na tę właśnie wewnętrzną dyspozycję zwrócił uwagę w swojej homilii przewodniczący koncelebrowanej Eucharystii rektor krakowskiego WSD ks. dr Andrzej Tarasiuk. Zauważył przy tym jak trudnej wewnętrznej przemiany domagało się kształtowanie tej miłości w siostrze Bernardynie pragnącej służyć Bogu niepodzielnym sercem. Kaznodzieja zachęcał także zgromadzonych na liturgii do wędrówki w głąb siebie i odkrywania pokładów dobra złożonych w każdym z nas.

 

We Mszy św. oraz poprzedzających ją nieszporach i różańcu uczestniczyli czciciele błogosławionej, licznie zgromadzone siostry albertynki oraz bracia albertyni wraz z nowym zarządem zgromadzenia.

 

Bł. siostra Bernardyna Jabłońska zmarła 23 września 1940 roku w Domu Generalnym sióstr albertynek w Krakowie. Św. Jan Paweł II beatyfikował ją 6 czerwca 1997 roku w Zakopanem. Liturgiczne wspomnienie błogosławionej przypada 22 września.

 

Fot. s. Bernarda Kostka ZSAPU

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.