Misje

Rosja - Syberia

W jubileuszowym roku 2000 Zgromadzenie Sióstr Albertynek odpowiedziało na potrzeby odradzającego się Kościoła we Wschodniej Syberii. We wrześniu 2001 r. na nową misję udały się trzy siostry i po półrocznym przygotowaniu podjęły pracę charytatywną i apostolską w Usolu Syberyjskim, miejscu zsyłek wielu Polaków, m. in. św. Rafała Kalinowskiego. Po przyjeździe do Usola siostry włączyły się w prowadzenie projektu pomocowego Caritas "Znaleźć swoje miejsce w życiu".

Projekt przeznaczony był dla 50 ubogich dzieci, z różnych względów pozbawionych rodzicielskiej miłości. Brak troski rodzicielskiej i inne czynniki doprowadziły wiele z nich do włóczęgostwa, żebractwa i toksykomanii. Siostry rozeznając ogrom potrzeb, z wielką ofiarnością podjęły się wielu działań, mających na celu stworzenie świetlicy dającej namiastkę domu i gwarantującej poczucie bezpieczeństwa. W tym celu zakupiły i wyremontowały dom, który wkrótce okazał się zbyt mały wobec narastających potrzeb.

 

Pomimo skromnych warunków, po kilkunastu latach od zainicjowania projektu, wiele z dzieci skończyło studia lub usamodzielniło się podejmując pracę zarobkową. Obecnie jako wolontariusze wspomagają pracę sióstr i angażują się w organizowanie zajęć dla dzisiejszych podopiecznych. Siostry kontynuują swoją działalność w świetlicy, w której dzieci mogą skorzystać z posiłku, a także z różnych form zabaw i zajęć wspomagających ich edukację, wśród których są m.in. zajęcia warsztatowe czy teatralne. Organizują też dzieciom wyjazdy wakacyjne.

Wraz ze współpracownikami siostry starają się stworzyć domową atmosferę, tak, aby dzieci mogły wzrastać w klimacie bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania, co z pewnością zaowocuje w dorosłym życiu.

Od początku swojego pobytu na Syberii (2001 r.) albertynki starały się docierać do osób najuboższych w środowisku, w którym zamieszkują, by wspomóc je w różnorodnych potrzebach, wśród których zaopatrzenie w niezbędne do życia i zdrowia środki zajmuje znaczące miejsce. Dzięki wsparciu wielu ludzi dobrej woli – zwłaszcza z Polski – mogą przychodzić z pomocą także tym, którzy przebywają w tragicznych warunkach mieszkaniowych.

 

JEŚLI CHCESZ, MOŻESZ WESPRZEĆ SIOSTRY ALBERTYNKI NA SYBERII:

Kontakt (kliknij)
Konto: PKO BP I O/Kraków 92 1020 2892 0000 5902 0022 7181 – z dopiskiem „SYBERIA"

Ameryka Południowa

Swoją posługę w Ameryce Południowej siostry albertynki rozpoczęły w 1982 r. Początkowo objęły opieką polskich kombatantów II wojny światowej w Argentynie. Z biegiem czasu ich działalność zaczęła się poszerzać o kolejne miejsca i rodzaje pracy. W 1991 r. siostry albertynki przybyły do Boliwii i od tamtej pory nie tylko katechizują i przygotowują różne grupy do przyjęcia sakramentów świętych, ale też angażują się w wiele projektów, kierowanych do osób wymagających szczególnego wsparcia.

Od 2004 r. placówki albertyńskie z Argentyny i Boliwii tworzą wiceprowincję Ameryki Południowej i posiadają własną formację. Dzięki temu kandydatki pochodzące z Ameryki Południowej przygotowują się do życia albertyńskiego na terenie tych dwóch krajów i mogą odbywać praktyki włączając się w różnorodne posługi.

 

Działalność sióstr albertynek w Ameryce Południowej obejmuje m.in.:

- wsparcie materialne i pomoc w edukacji dzieci (często bezdomnych sierot),
- pomoc osobom bezdomnym,
- wyprawy do wiosek z pomocą materialną, medyczną i duchową,
- opiekę zdrowotną obejmującą ubogą ludność z trudno dostępnych terenów,
- zapobieganie aborcji, edukację i pomoc młodym matkom oczekującym na narodziny dzieci,
- organizowanie pomocy prawnej ubogiej ludności,
- tworzenie warsztatów umożliwiających nabywanie umiejętności do samodzielnego zarobkowania,

Zobacz Centrum św. Jana Pawła II – projekt sióstr albertynek skierowany szczególnie do młodocianych matek w trudnej sytuacji życiowej

JEŚLI CHCESZ, MOŻESZ WESPRZEĆ SIOSTRY ALBERTYNKI W AMERYCE POŁUDNIOWEJ:

Konto: PKO BP I O/Kraków 92 1020 2892 0000 5902 0022 7181 – z dopiskiem „MISJE”

O tym, jak pracują siostry i czego doświadczają w swojej posłudze, możesz dowiedzieć się bezpośrednio z ich relacji:

Siostry w rzece i rzeka w domu