12.11.2019 Duszę dał

Dokładnie 30 lat temu – 12 listopada 1989 r. Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizował w Rzymie bł. Brata Alberta. Była to trzecia kanonizacja Polaka w XX stuleciu, a pierwsza w okresie wielkich zmian dokonujących się w naszej Ojczyźnie, dlatego też Papież-Polak nazwał św. Brata Alberta patronem trudnego przełomu. Zwrócił przy tym uwagę na fakt, iż nasz wielki Rodak oddał się służbie całym sobą, bez żadnych ustępstw i połowiczności.

Ta wyjątkowa rocznica stała się okazją do dziękczynienia Panu Bogu za dar naszego Świętego, czemu dała wyraz albertyńska rodzina, która zgromadziła się na uroczystej Eucharystii w Sanktuarium Ecce Homo Św. Brata Alberta w Krakowie. Mszę św.sprawował ks. kan. Dionizy Jedynak – proboszcz parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza. W swojej homilii podkreślił wagę kanonizacji Ojca Ubogich dla całej naszej Ojczyzny i wszystkich dzieł inspirowanych Jego posługą.

W godzinach popołudniowych w dolnym kościele książkę Brat naszego Boga - Adam Chmielowski zaprezentował o. Cyprian Moryc OFM. Publikacja wieńczy międzynarodową konferencję naukową, jaka odbyła się 16 grudnia 2017 r. w Lublinie z okazji Roku św. Brata Alberta. Prelegent przedstawił wiele ciekawych wątków dotyczących Adama Chmielowskiego - św. Brata Alberta, podjętych przez autorów wystąpień; szczególnie jednak skupił się na obrazie Ecce Homo, analizując jego genezę, artyzm i podkreślając jego wyjątkowość w ikonografii chrześcijańskiej.

 

Brat naszego Boga - Adam Chmielowski, red. Cyprian Moryc OFM, Radomił Wójcikowski OFM, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019.

 

Ks. kan. Dionizy Jedynak – homilia: 12.11.2019 r. (posłuchaj)

 

Fot. s. Bernarda Kostka ZSAPU

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.