26.08.2019 Pierwsze śluby sióstr albertynek

Po dwuletnim przygotowaniu w nowicjacie oraz przeżyciu ośmiodniowych rekolekcji poprzedzających złożenie pierwszej profesji zakonnej, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, trzy siostry nowicjuszki wypowiedziały swoje deklaracje do życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim.

Uroczystą Eucharystię z obrzędem ślubów zakonnych sprawowali zaproszeni kapłani pod przewodnictwem ks. Mariusza Buczewskiego, który także wygłosił homilię.

Siostry: Anna Witczak, Katarzyna Świetlak i Dominika Kosior swoje śluby na rok złożyły na ręce przełożonej generalnej – siostry starszej Teresy Maciuszek. Na znak złożonej profesji każda z sióstr otrzymała ciemny welon oraz Konstytucje, według których pragnie realizować powołanie do życia w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim. Znak zapalonej świecy ma przypominać siostrom neoprofeskom o nieśmiertelności i przynależności do Chrystusa, która zobowiązuje do dawania świadectwa całym swoim życiem.

Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych siostry rozpoczynają juniorat jako kolejny etap  formacji przygotowującej do złożeniu ślubów wieczystych. Skierowane do nowych miejsc i posług będą starały się żyć albertyńskim charyzmatem zgodnie z tym, do czego przygotowywały się w nowicjacie.

 

Fot. s. Bernarda Kostka ZSAPU

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.