Powołanie

Formacja w Polsce

Rozeznanie powołania

Wstąpienie do Zgromadzenia poprzedza wstępne rozeznanie, czy pragnienie kandydatki jest rzeczywiście odpowiedzią na głos Boży. Kandydatka przez kilka dni uczestniczy w życiu wspólnoty zakonnej oraz podejmuje refleksję nad swoim życiem w kontekście powołania albertyńskiego. Ten etap może być poprzedzony uczestnictwem w różnych formach spotkań i rekolekcji organizowanych przez Zgromadzenie w kilku miejscach w Polsce. Więcej informacji tutaj.

Postulat

Okres postulatu jest czasem głębszego rozeznawania daru powołania zakonnego, uzupełniania zasadniczej wiedzy religijnej i ugruntowania praktyk życia chrześcijańskiego oraz kształtowania dojrzałej osobowości. Zasadniczo trwa 1 rok, ale może zostać przedłużony do 2 lat. Dom formacyjny postulatu mieści się w Krakowie, przy Domu Generalnym Zgromadzenia.

Nowicjat

Nowicjat to czas wzrastania w miłości do Chrystusa poprzez modlitwę i codzienną pracę. Przygotowuje do podjęcia dojrzałej decyzji złożenia ślubów zakonnych i włączenia się do wspólnoty albertyńskiej. Trwa 2 lata. W tym czasie siostry pogłębiają swoją wiedzę religijną i życie duchowe oraz zapoznają się bliżej z historią i charyzmatem Zgromadzenia. Dom nowicjatu znajduje się w Mnikowie, niedaleko od Krakowa.

Juniorat

Ten etap życia zakonnego ma pomóc w pogłębieniu świadomości własnej tożsamości jako osoby konsekrowanej Bogu przez profesję rad ewangelicznych: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Ma również przygotować do złożenia ślubów wieczystych i pełnego włączenia się w życie i posłannictwo Zgromadzenia. Siostry w tym czasie pełnią posługi na różnych placówkach, zgodnie z aktualnymi potrzebami Zgromadzenia.

Formacja ciągła

Złożenie profesji wieczystej po zakończeniu okresu junioratu otwiera każdą z sióstr na dalszy etap formacji. Życie i posługa w Zgromadzeniu stwarza wiele możliwości do codziennego wzrastania w wierze i coraz pełniejszego wchodzenia w zażyłość z Bogiem. Służą temu zarówno porządek dnia, jak i dni skupienia czy rekolekcje oraz inne środki związane z życiem wspólnym.

Zobacz film:

Formacja poza Polską

Wiceprowincja Ameryki Południowej

W setną rocznicę powstania Zgromadzenia - w 1991 r. - pierwsze siostry albertynki udały się do Boliwii, aby podjąć posługę wobec najbardziej potrzebujących. Obecnie placówki w Boliwii i Argentynie tworzą wiceprowincję Ameryki Południowej. Przygotowanie do życia zakonnego na etapie postulatu i nowicjatu, zgodnie z regułami obowiązującymi dla formacji w Polsce, siostry odbywają w domu formacyjnym w Cochabamba w Boliwii.

Podobnie jak w Polsce, siostry juniorystki czas formacji spędzają posługując w różnych domach, zapoznając się bliżej z realiami życia zakonnego i posłannictwa albertyńskiego. W tym czasie mają również możliwość pogłębienia osobistej więzi z Bogiem i przygotowania się do złożenia profesji wieczystej.

USA

Odpowiadając na aktualne potrzeby formacyjne w USA, Zgromadzenie erygowało nowicjat w jednym z domów, w którym posługują siostry albertynki. Po odbyciu postulatu jedna z sióstr rozpoczęła swoją formację nowicjacką, w której towarzyszy jej wyznaczona do tego siostra. Zgodnie z programem realizowanym przez siostry nowicjuszki w Polsce i Boliwii, formacja w USA odbywa się na tej samej zasadzie.

Kontakt