Aktualności

08.12.2017 O św. Bracie Albercie w Dusseldorfie

Rok Świętego Brata Alberta, wielkiego Polaka, to okazja do przybliżenia Jego postaci również poza gra-nicami naszej Ojczyzny. Z inicjatywy Instytutu Polskiego w Dusseldorfie (Niemcy) 8 grudnia 2017 r. odbyło się w siedzibie tegoż Instytutu spotkanie przedświąteczne, w ramach którego s. Bernarda Kostka przedstawiła zgromadzonym sylwetkę i dzieło Ojca ubogich. Uczestnicy spotkania żywo interesowali się nie…
Czytaj więcej

14.10.2017 Artyści i twórcy u św. Brata Alberta

14 października br. odbyła się pielgrzymka środowisk twórczych do Sanktuarium Świętego Brata Alberta w Krakowie. Zgromadziła artystów i twórców z całej Polski. Pielgrzymów powitała przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Albertynek - s. Teresa Maciuszek, a postać św. Brata Alberta przybliżyła s. Bernarda Kostka. Mszę św. pod przewodnictwem ks. infułata Jerzego Bryły celebrowali kapłani przybyli wraz z…
Czytaj więcej

14.10.2017 Wspomnienia z pleneru artystycznego

W dniach od 13 do 22 sierpnia 2017 roku na terenie Domu Prowincjalnego sióstr albertynek w Rząsce k/Krakowa miał miejsce plener artystyczny. Był on integralną częścią rekolekcji "Obraz i Chleb" organizowanych przez Wspólnotę Twórców Chrześcijańskich Vera Icon, skupiającą artystów katolików, absolwentów uczelni artystycznych z różnych miast Polski. Tematem rekolekcji oraz pleneru były myśli św. Brata…
Czytaj więcej

28.11.2017 Igołomia kończy Rok św. Brata Alberta

Dla parafii i wspólnoty sióstr albertynek w Igołomi dzień 28 listopada b.r. był wyjątkowy. Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski przewodniczył uroczystościom zamykającym Rok Świętego Brata Alberta w parafii, w której urodził się Święty. Czytaj więcej tutaj
Czytaj więcej

12.11.2017 Powrót zgromadzeń albertyńskich do Lwowa

12 listopada 2017r. - dokładnie 28 lat od kanonizacji św. Brata Alberta zgromadzenia albertyńskie z radością zainaugurowały swoją posługę we Lwowie. W tym też dniu odbyło się poświęcenie kaplicy i domu zakonnego sióstr albertynek. Mszę św. w kaplicy domowej sióstr pod przewodnictwem ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego sprawowali ks. Andrzej Legowicz oraz ks. Wiesław Dorosz. W…
Czytaj więcej

11.11.2017 50 lat posługi sióstr albertynek w Grywałdzie

11 listopada 2017 r. - dzień odpustu parafialnego ku czci św. Marcina przeżywany był w duchu dziękczynienia za 50 lat obecności sióstr albertynek w Grywałdzie. Uroczystość rozpoczęła się od przedstawienia o św. Bracie Albercie w wykonaniu dzieci i młodzieży, przygotowanego przez ks. Kamila Piłata oraz panią Agatę Sobkowiak. O godz. 11.00 została odprawiona Eucharystia pod…
Czytaj więcej

09.11.2017 Habilitacja s. Beaty Zarzyckiej

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 9.11.2017 r. nasza Siostra Beata Zarzycka uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Podstawą do uzyskania stopnia doktora habilitowanego była rozprawa pt. "Zmagania religijne. Uwarunkowania i funkcje", dorobek naukowy oraz aktywność dydaktyczna i organizacyjna. Książka habilitacyjna s. Beaty…
Czytaj więcej

30.09.2017 Uroczystości w Mełchowie

W związku w przypadającą w tym roku 154 rocznicą bitwy pod Mełchowem zorganizowano uroczystości upamiętniające te trudne dla okolicy chwile. O godz. 11.00 w kaplicy pod wezwaniem św. Brata Alberta w Mełchowie odprawiona została Msza św. w intencji poległych powstańców, a po jej zakończeniu uczestnicy udali się pod Krzyż Powstańczy, gdzie zostały złożone wieńce. Dzięki…
Czytaj więcej

22.09.2017 Święto ku czci bł. s. Bernardyny Jabłońskiej

W piątek 22 września br. w naszym Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta w Krakowie obchodziliśmy uroczyście liturgiczne święto ku czci współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Albertynek - bł. s. Bernardyny Jabłońskiej. Eucharystię sprawowali kapłani zaprzyjaźnieni ze Zgromadzeniem, a przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. bp Damian Muskus. Doczesne szczątki Błogosławionej, złożone w metalowej trumience znajdują się…
Czytaj więcej

02.09.2017 Akcja Katolicka u św. Brata Alberta

2 września 2017 r. w Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta w Krakowie odbyło się spotkanie modlitewno - edukacyjne członków Akcji Katolickiej z archidiecezji krakowskiej, diecezji kieleckiej, tarnowskiej i bielsko - żywieckiej. Przybyli na nie delegaci wspólnot wraz ze swoimi asystentami. Pielgrzymów przywitała w imieniu Przełożonej Generalnej Siostra Wikaria Katarzyna Habrat, a konferencję poświęconą duchowej…
Czytaj więcej