15.03.2021 Wierzyć i trwać niezawodnie

Wierzyć to znaczy być silnym, czyli pewnym i mocnym, co pozwala trwać niezawodnie w różnych życiowych sytuacjach. To deficyt wiary sprawia, że jest nam ciężko i odchodzimy od Boga – tłumaczył zebranym na Eucharystii w Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta ks. bp Janusz Mastalski.

Zgromadzonych na liturgii przywitała wikaria generalna Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim – s. Katarzyna Habrat, która nawiązała do tajemnicy Chrystusa Cierpiącego Ecce Homo w obrazie namalowanym przez św. Brata Alberta. Wraz z księdzem biskupem Januszem Mastalskim Mszę św. koncelebrowali kapłani z parafii pw. Pana Jezusa Dobrego Pasterza w Krakowie.

Wierni modlący się 15 marca br. w kościele stacyjnym przy ul. Woronicza łączyli się duchowo z  bazyliką Czterech Koronatów w Rzymie, upamiętniającą żołnierzy i rzeźbiarzy, którzy nie chcieli wyrzec się chrześcijaństwa. Zostali z tego powodu skazani na śmierć przez Dioklecjana.

Obszerne fragmenty homilii ks. biskupa Janusza Mastalskiego:
https://diecezja.pl/aktualnosci/bp-janusz-mastalski-podczas-kosciola-stacyjnego-w-sanktuarium-ecce-homo-o-odkryciu-na-nowo-wymiarow-wiary/

 

Fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej

 

Przywitanie zgromadzonych na liturgii – s. wikaria Katarzyna Habrat

Ewangelia – ks. Damian Kuchta

Homilia – ks. bp Janusz Mastalski

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.