Aktualności

09.11.2017 Habilitacja s. Beaty Zarzyckiej

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 9.11.2017 r. nasza Siostra Beata Zarzycka uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Podstawą do uzyskania stopnia doktora habilitowanego była rozprawa pt. "Zmagania religijne. Uwarunkowania i funkcje", dorobek naukowy oraz aktywność dydaktyczna i organizacyjna. Książka habilitacyjna s. Beaty…
Czytaj więcej

30.09.2017 Uroczystości w Mełchowie

W związku w przypadającą w tym roku 154 rocznicą bitwy pod Mełchowem zorganizowano uroczystości upamiętniające te trudne dla okolicy chwile. O godz. 11.00 w kaplicy pod wezwaniem św. Brata Alberta w Mełchowie odprawiona została Msza św. w intencji poległych powstańców, a po jej zakończeniu uczestnicy udali się pod Krzyż Powstańczy, gdzie zostały złożone wieńce. Dzięki…
Czytaj więcej

22.09.2017 Święto ku czci bł. s. Bernardyny Jabłońskiej

W piątek 22 września br. w naszym Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta w Krakowie obchodziliśmy uroczyście liturgiczne święto ku czci współzałożycielki Zgromadzenia Sióstr Albertynek - bł. s. Bernardyny Jabłońskiej. Eucharystię sprawowali kapłani zaprzyjaźnieni ze Zgromadzeniem, a przewodniczył jej i homilię wygłosił ks. bp Damian Muskus. Doczesne szczątki Błogosławionej, złożone w metalowej trumience znajdują się…
Czytaj więcej

02.09.2017 Akcja Katolicka u św. Brata Alberta

2 września 2017 r. w Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta w Krakowie odbyło się spotkanie modlitewno - edukacyjne członków Akcji Katolickiej z archidiecezji krakowskiej, diecezji kieleckiej, tarnowskiej i bielsko - żywieckiej. Przybyli na nie delegaci wspólnot wraz ze swoimi asystentami. Pielgrzymów przywitała w imieniu Przełożonej Generalnej Siostra Wikaria Katarzyna Habrat, a konferencję poświęconą duchowej…
Czytaj więcej

18.09.2017 Rekolekcje lectio divina z Bratem Albertem

Z wielką radością informujemy, że nakładem Wydawnictwa ESPE ukazała się książka ks. Krzysztofa Wonsa SDS pt. "Ewangelia czytana życiem. Rekolekcje lectio divina z Bratem Albertem". Autor pomaga nam na nowo spojrzeć na Ojca Ubogich i czytać Jego życie przeniknięte Ewangelią. We wstępie pisze: "Albert jest wszystkich, podobnie jak Ewangelia, którą oddychał, jest wszystkich. Albert jest…
Czytaj więcej

09.09.2017 Pielgrzymka osób konsekrowanych

Jak co roku w drugą sobotę września Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego na Świętym Krzyżu, zgromadziło osoby konsekrowane z kilku diecezji. W programie spotkania przewidziano konferencję ks. prof. Marka Tatara z UKSW z Warszawy, świadectwo sióstr o św. Matce Teresie z Kalkuty oraz o św. Teresie z Lisieux, wspólną Eucharystię, agapę oraz adorację Najświętszego Sakramentu.…
Czytaj więcej

27.08.2017 103 urodziny s. Adaminy

W niedzielę 27 sierpnia 2017 r. wspólnota sióstr w Wadowicach po raz kolejny obchodziła niecodzienną uroczystość urodzin s. Adaminy Koczur. Dzień ten poświęcono na dziękczynienie za 103 urodziny, które siostra świętuje 6 września br.. Wyjątkowym momentem była Eucharystia sprawowana przez o. Szczepana Praśkiewicza OCD i o. Eugeniusza Morawskiego OCD, która zgromadziła licznie przybyłą rodzinę oraz…
Czytaj więcej

26.08.2017 Pierwsze śluby

Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej tradycyjnie w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek jest dniem składania pierwszej profesji w Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta w Krakowie. W bieżącym roku swoje pierwsze śluby złożyła s. Joanna Ciemięga. Do tego uroczystego aktu siostra przygotowywała się w czasie nowicjatu trwającego dwa lata. Eucharystię, w czasie której siostra na ręce Siostry Starszej…
Czytaj więcej

25.08.2017 Śluby wieczyste braci albertynów

Dokładnie 130 lat od chwili przyjęcia przez św. Brata Alberta tercjarskiego habitu, w dniu 25 sierpnia 2017 r. bracia albertyni: br. Albert - Piotr Koczaj i br. Gabriel - Krzysztof Dejewski złożyli swoją wieczystą profesję. Uroczystość odbyła się w kościele oo. kapucynów w Krakowie przy udziale licznie zgromadzonych gości. Eucharystii przewodniczył minister prowincjalny o. Tomasz…
Czytaj więcej

25.08.2017 Przyjęcie do nowicjatu

Dla ośmiu sióstr postulantek dzień 25 sierpnia 2017 r. stanowi nowy etap w ich życiu. Po próbie życia zakonnego w postulacie zostały przyjęte do nowicjatu. Ten 2 - letni okres przygotowania do złożenia pierwszej profesji zakonnej jest uprzywilejowanym czasem na pogłębienie relacji z Bogiem, poznawanie duchowości i życia Zgromadzenia oraz praktyki rad ewangelicznych. Ten etap…
Czytaj więcej