12.11.2017 Powrót zgromadzeń albertyńskich do Lwowa

12 listopada 2017r. - dokładnie 28 lat od kanonizacji św. Brata Alberta zgromadzenia albertyńskie z radością zainaugurowały swoją posługę we Lwowie. W tym też dniu odbyło się poświęcenie kaplicy i domu zakonnego sióstr albertynek. Mszę św. w kaplicy domowej sióstr pod przewodnictwem ks. abpa Mieczysława Mokrzyckiego sprawowali ks. Andrzej Legowicz oraz ks. Wiesław Dorosz. W uroczystości udział wzięły siostry albertynki na czele z przełożoną generalną - s. Teresą Maciuszek i przełożoną prowincjalną - s. Pauliną Bernat, bracia albertyni wraz z przełożonym generalnym - br. Pawłem Flisem oraz dobroczyńcy i osoby zaangażowane w przeprowadzenie prac remontowych. Druga część uroczystości miała miejsce w przytulisku braci albertynów w godzinach popołudniowych. Metropolita lwowski również tam dokonał poświęcenia budynku oraz przewodniczył Eucharystii.

Przytuliska we Lwowie powstały w pierwszych latach istnienia zgromadzeń założonych przez św. Brata Alberta. Zarówno bracia jak i siostry musieli opuścić miasto w czasie II wojny światowej. Obecnie siostry angażują się w pracę charytatywną w domach prywatnych oraz posługują w kuchni Caritas "Spes". Bracia albertyni w swoim budynku utworzyli kuchnię wydającą około 300 posiłków dziennie i łaźnię, z której dziennie korzysta około 40 osób. Pragną też utworzyć dom dla 40 mężczyzn, a w przyszłości warsztaty z 15 miejscami pracy.

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.