09.11.2017 Habilitacja s. Beaty Zarzyckiej

Uchwałą Rady Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z dnia 9.11.2017 r. nasza Siostra Beata Zarzycka uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Podstawą do uzyskania stopnia doktora habilitowanego była rozprawa pt. "Zmagania religijne. Uwarunkowania i funkcje", dorobek naukowy oraz aktywność dydaktyczna i organizacyjna. Książka habilitacyjna s. Beaty jest prezentacją badań empirycznych nad psychologicznymi aspektami konfliktów o charakterze religijnym, związanych ze stosunkiem do Boga, Kościoła i wiary religijnej. Dziękując Siostrze za włożony trud, zaangażowanie i wiele godzin poświęconych tej pracy, życzymy aby ten sukces owocował w życiu osobistym i zawodowym Siostry.

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.