Wielki Post w Sanktuarium Ecce Homo

Podczas Wielkiego Postu towarzyszymy Jezusowi w drodze do Jerozolimy, gdzie dopełniła się Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie. W tym czasie w sposób szczególny uświadamiamy sobie, że życie chrześcijańskie jest „drogą”, na której tu i teraz osobiście spotykamy Chrystusa, przyjmujemy Go i usiłujemy za Nim postępować. To do nas Jezus mówi: „Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje” (Łk 9, 23). Abyśmy dotarli z Chrystusem do chwały zmartwychwstania, aby życie zwyciężyło nad śmiercią i byśmy mieli udział w Bożym dobru i pięknie, my również winniśmy każdego dnia podejmować krzyż.

Tak o Wielkim Poście uczył kiedyś Benedykt XVI. W wejściu na paschalną drogę Chrystusa i spotkaniu się z Panem pomagają nabożeństwa pasyjne, które ofiaruje nam tradycja Kościoła. Nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali pozwalają wnikać w tajemnicę Męki i śmierci Chrystusa, a przez to odkrywać Jego niezgłębioną miłość do nas.

 

W Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie nabożeństwa odprawiane są według następującego porządku:

Droga Krzyżowa – piątki, godz. 16.30

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – niedziela, godz. 15.00

 

Kościół stacyjny

Już dziś zapraszamy także do wspólnej modlitwy w łączności z całą Archidiecezją Krakowską w ramach tzw. Kościołów Stacyjnych. 11. marca o godz. 17.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza Święta, a po niej cicha adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.

Więcej o tym wydarzeniu można przeczytać tutaj:

https://diecezja.pl/aktualnosci/cisza-dla-krakowa-koscioly-stacyjne-2024/

 

Odpust ECCE HOMO

Szczególnym momentem wielkopostnej drogi do Zmartwychwstania w naszym sanktuarium jest odpust ku czci Chrystusa Cierpiącego Ecce Homo, obchodzony w piątek V tygodnia Wielkiego Postu. W tym roku przypada on 22. marca. Zapraszamy na Mszę Świętą odpustową na godz. 17.00.

 

Kraków, 19.02.2024 r

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.