Święto Błogosławionej Bernardyny Marii Jabłońskiej w Krakowie

22. września obchodziłyśmy święto Błogosławionej Siostry Bernardyny. W Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie przy relikwiach Błogosławionej na wspólnej modlitwie zgromadziły się siostry oraz czciciele Siostry Bernardyny. Uroczysta Msza święta rozpoczęła się o godz. 17.00. Kapłanów oraz przybyłych gości przywitała Siostra Wikaria Katarzyna Habrat. W słowach wprowadzenia przywołała postać bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej, zwracając się do wszystkich: Pozwólmy, aby błogosławiona Matka ubogich na nowo nas pociągnęła ku Chrystusowi i zainspirowała do ofiarnej służby braciom. Siostra Wikaria Katarzyna podkreśliła, że obecna uroczystość ma szczególny wymiar, ponieważ rozpoczyna peregrynację relikwii Błogosławionej we wszystkich kołach Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta i albertyńskich placówkach. Ta peregrynacja – mówiła – to inicjatywa Towarzystwa i za nią jesteśmy bardzo wdzięczne.

Eucharystii koncelebrowanej przewodniczył ks. Stanisław Słowik, dyrektor Caritas diecezji kieleckiej, krajowy duszpasterz Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta. Wygłosił również słowo Boże, w którym zwrócił uwagę na szczególną więź Siostry Bernardyny z Bogiem jako źródle jej służebnej postawy wobec bliźnich, zwłaszcza słabych i potrzebujących.

Na uroczystości obecni byli liczni przedstawiciele Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta: prezes Małgorzata Sieńczyk, członkowie zarządu i rady naczelnej, prezesi i członkowie poszczególnych kół, a także mieszkańcy prowadzonych placówek. Byli również bracia albertyni oraz siostry z wielu placówek.

Foto: s. Daria Borowiak

 

4.10.2023 r.

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.