Teksty o Siostrze Bernardynie

 

s. Bernardyna

 

Różne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nam eu hendrerit nunc. Proin tempus pulvinar augue, quis ultrices urna consectetur non.

Wiersze

s. Assumpta Faron
Bądź uwielbion nasz Panie

Bądź uwielbion nasz Panie, że wywyższasz maluczkich,
Tych co wszystko oddali dla Ciebie,
Boś obiecał, że za to,
po mozołach i trudach,
Będą świecić jak gwiazdy na niebie.

Bądź uwielbion nasz Panie,
żeś do chwały ołtarzy
Raczył wynieść Siostrę Bernardynę,
Która wielką miłością ukochała nędzarzy,
Dając co dzień im serce matczyne.

Za jej dobroć, pokorę i za życie ofiarne
Dziś jest w niebie, przy tronie Twym blisko;
Niech nam także pomaga kochać Ciebie nad miarę
I codziennie oddawać Ci wszystko.

s. Assumpta Faron
Chciałaś odnaleźć Boga

Siostro Bernardyno
Błogosławiona w niebie,
Za Twą ofiarę życia
Bóg wynagrodził ciebie.

Chciałaś odnaleźć Boga
W klasztoru wielkiej ciszy,
Gdzie dusza rozmodlona
Głos Jego zawsze słyszy.

Chciałaś Mu oddać wszystko,
Swoje młodzieńcze lata,
A Bóg ci wybrał drogę
Pośród rozgwaru świata.

Brat Albert cię wprowadził
W świat nędzy, poniżenia,
Gdzie trzeba dawać siebie
Wśród bólu i cierpienia.

Nie śpiewały tam ptaki
I nie szumiały kłosy,
Bóg, któregoś ujrzała,
Był zgłodniały i bosy.

Wyciągał swoje dłonie
Po chleb i twoje serce,
Miał twarz jak ECCE HOMO
I cierpiał w poniewierce.

Choć rwała ci się dusza
Zbolała i złamana,
Przed cierpiącym Chrystusem
Upadłaś na kolana.

I zostałaś, by służyć
Z miłością i w pokorze,
Na całą nędzę ludzką
Dobroci rozlać morze.

s. Assumpta Faron
Czyńcie dobrze wszystkim

Gdy za bogactwem goniąc
Świat pełen przewrotności
Zapomniał o dobroci,
O ludzkiej życzliwości.

Porwani twym przykładem
Idziemy twoim śladem,
Zło dobrem zwyciężymy,
Twych słów nie zapomnimy:

"Czyńcie dobrze wszystkim" -
To nam nakazałaś,
Matko Bernardyno,
Kiedy umierałaś.

Choć nienawiść wokół
Rozlała się jak rzeka,
Z miłością i dobrocią
Pójdziemy do człowieka;

Do tego, kto cierpiący
I w nędzy zostający,
Do tego, co upadnie
I tego, co jest na dnie.

A ty nam, Matko, z nieba
Wypraszaj łaski zdroje,
Byśmy jak kromkę chleba
Dawały serca swoje.

Wszystkim ludziom złaknionym,
Wszystkim ludziom wzgardzonym,
Odepchniętym, płaczącym,
Wszystkim potrzebującym.

s. Assumpta Faron
Żeby tak kochać Boga

Dzisiaj prosimy ciebie,
Błogosławiona Bernardyno,
Wyjednaj nam tę łaskę
Swoją możną przyczyną:

Żeby tak kochać Boga, jak ty Go ukochałaś,
Żeby ufać bez granic, jak ty Mu zaufałaś,
Żeby tak oddać wszystko i nie żądać niczego,
Żeby krzyże przyjmować i nie pytać: dlaczego?

Kochałaś Go na ziemi
Całego serca mocą
I miłość Mu śpiewałaś
W cichej modlitwie nocą.

A we dnie się trudziłaś
Dla Boga, dla biedaków -
Więc oręduj za nami,
Spójrz z nieba na nasz Kraków.

Wyjednaj nam u Boga,
Matko, siłę i męstwo
I niech nam trudna droga
Przy końcu da zwycięstwo.

Byśmy z tobą na wieki
U tronu wiecznej chwały,
Razem z Maryją Matką,
Bogu miłość śpiewały.

s. Akwina Filipowicz
Błogosławiona Siostro Bernardyno

Błogosławiona Siostro Bernardyno,
Której serce Bóg wypełnił
Swą miłością i dobrocią.
Pomóż kochać, pomóż służyć,
Pomóż Matko czynić wszystkim dobrze.

s. Mirosława Korpińska
Błogosławiona Siostro Bernardyno

Błogosławiona Siostro Bernardyno,
Matko ubogich, radości przyczyno,
Bądź naszym wzorem, miłości natchnieniem,
Bądź dla bezdomnych duchowym schronieniem.

Ty wiesz jak chronić nadzieję w zwątpieniu,
Daj miłosierną miłość w zagubieniu.
Głodnym, samotnym, wskaż chleb umocnienia,
Moc Jezusową na ludzkie zranienia.

Wypraszaj pokój dla całego świata,
By nie odrzucał brat swojego brata.
Uproś u Boga łaskę pojednania,
Pogódź zwaśnionych, ucz nas wybaczania!

s. Mirosława Korpińska
Wielbimy Serce Jezusa

Wielbimy Serce Jezusa
Za dar tej wielkiej miłości,
Sławimy Matkę bezdomnych,
Patronkę, wzór ofiarności.

Chrystus obecny w ubogich,
Był Twoją drogą do Ojca,
Stałaś się chlebem ofiarnym,
Wytrwałaś w służbie do końca.
Ty zachwyciłaś się Bogiem,
Uczyłaś kochać cierpieniem,
A Jezus w Hostii ukryty,
był twoją siłą, schronieniem.

Pomóż nam służyć ofiarnie,
Nadzieję nieść odrzuconym,
Dojrzeć Chrystusa w człowieku,
przez grzechu zło zniewolonym.

Wypraszaj nam łaskę wiary,
Ducha Świętego w ciemności,
Byśmy ujrzeli moc dobra,
Zwycięstwo prawdy, miłości.