Bibliografia

 

s. Bernardyna

 

JĘzyk polski

 • Faron A. s.: Bóg nade mną, jak obłoki nad ziemią, z Pism bł. Siostry Bernardyny, Kraków 2000
 • Faron A. s.: Śladami Brata Alberta: Bł. Siostra Bernardyna - Maria Jabłońska (1878-1940), Kraków 1997
 • Kaczmarzyk M. s.: Czyńcie dobrze wszystkim: Życie Sł. Bożej Bernardyny Jabłońskiej, Kraków 1988
 • Kluz W. OCD: Obraz Boga, Siostra Bernardyna Jabłońska, Kraków 1985
 • Machniak J. ks.: S. Bernardyna Maria Jabłońska(1878-1940), duchowa córka św. Brata Alberta , w: "Ana-lecta Cracoviensia" t. 28:
 • 1996, ss. 299-312
 • Matlak J. TS: Błogosławiona Siostra Bernardyna Maria Jabłońska: Współzałożycielka ze św. Bratem Al-bertem Zgromadzenia Sióstr
 • Albertynek, Kraków 1997
 • Stelmach A. s.: Siostra Bernardyna Maria Jabłońska, w: "Nasza Przeszłość", t. X, ss. 317-375
 • Wybór pism Siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej, Kraków 1988

Języki obce

 • Stelmach A. s.: Biography of Sister Bernardina Jabłońska, 1993
 • Stelmach A. s.: Sr. Bernardina: Maria Jabłońska, Confondatrice delle Suore Serve dei Poveri dette anche Albertine, 1988