Bibliografia

Brat_Albert

Język polski

Pisma Św. Brata Alberta

 • Pisma św. Brata Alberta Adama Chmielowskiego , wyd. II poprawione i uzupełnione, "Nasza przeszłość", Kraków 2004.
 • [Brat Albert] Bracia Tercjarze św. Franciszka posługujący ubogim: Dla najuboższych, "Głos Narodu" nr 154: 1908
 • [Tłum. Brat Albert] Św. Jan od Krzyża: Nauki i ostrożności duchowne (dla osób duchownych), Kraków 1912.
 • Brat Albert: Myśli wyszukane. Wybór: Wojciech Szulczyński, Znak - Kraków 2003.
 • Brat Albert: O Trzecim Zakonie św. Franciszka, (referat Brata Alberta), w: Księga Pamiątkowa Drugiego Wiecu Katolickiego odbytego we Lwowie w dniach 7,8 i 9. VII. 1896 roku, Lwów t. 2: 1896, ss.70 79.
 • Brat Albert: Przewodnik większy do reguły III Zakonu św. Franciszka Serafickiego, opracowany na podstawie "Manuale Tertii Ordinis etc." o. Hilarego Kapucyna, wydał Brat Albert III Zakonu św. Franciszka, Kraków 1888.
 • Brat Albert: Siostry Tercyarki, "Czas" 4.II.1891 i "Nowa Reforma" 1.II.1891.
 • Brat Albert: Sprawozdanie Braci III Zakonu św. Franciszka z ich rocznej posługi ubogim na Kazimierzu, Kraków 16.IV.1890.
 • Brat Albert: W kwestyi Tercyjarskiej. Odpowiedź Brata Alberta Trzeciego Zakonu Świętego Ojca Franciszka, "Echo Trzeciego Zakonu Świętego Ojca Franciszka" R. 5: 1887, ss. 669 - 678.
 • Chmielowski A.: O istocie sztuki, "Ateneum" t. 2: 1876, ss. 428 - 431.
  Pisma Adama Chmielowskiego (Brata Alberta), wydał, wstępem i przypisami opatrzył ks. Alfons Schletz, "Nasza Przeszłość", t. 21: 1965, ss.1-220.

Opracowania o Św. Bracie Albercie

 • Bunsch A.: Przyszedł na ziemię święty. Rozważania dramatyczne w trzech aktach, Kraków 1947.
 • Chudek J. M.: Brat Albert Chmielowski, Warszawa 1928.
 • Faron A. s.: Ecce Homo: Historia obrazu, Kraków 1998.
 • Faron A. s.: Halo, tu święty... Opowieść o Bracie Albercie, Kraków 2003.
 • Faron A. s.: Pustelnia Świętego Brata Alberta na Kalatówkach, Kraków 2002.
 • Faron A. s.: Siebie dał: oprac. na podst. książki M. Winowskiej "Brat Albert albo Znieważane Oblicze", Kraków 1998
 • Figiel W.: Ku czci Brata Alberta. Zbiór materiałów na wieczornice, akademie, obchody. Kraków 1938.
 • Filipowicz A. s.: Patron miłosierdzia: Święty Brat Albert Adam Chmielowski, Kraków 1998.
 • Florczak A.: Brat Albert i jego dzieło, Lwów 1933.
 • Górska P.: Paleta i pióro, Kraków 1956.
 • Górska P.: Szary Brat, Poznań 1996.
 • Gruszka - Zych B.: Mało obstawiony Święty - cztery reportaże z Bratem Albertem w tle, Katowice 2002.
 • Janoszanka M.: Brat Albert (Chmielowski A.), Kraków 1926.
 • Janoszanka M. : Gość z nieba. Obrazek sceniczny, Kraków 1938.
 • Jordan J.: Miłość trzeba udowodnić: o życiu św. Brata Alberta Chmielowskiego, Kraków 1989.
 • Kaczmarzyk M. s.: Kalendarium życia bł. Brata Alberta, Kraków 1985.
 • Kaczmarzyk M. s.: Trudne drogi miłości: bł. Brat Albert, Kraków 1986.
 • Kaczmarzyk M. s.: Trudna miłość, wyd. II, poszerzone, Kraków 1990.
 • Kieszkowska W.: Adam Chmielowski, w: Śladem Świętych, Kraków 1935.
 • Kluz W. OCD: Brat Albert Adam Chmielowski, Kraków 1976.
 • Kluz W. OCD: Dobry jak chleb: św. Brat Albert Chmielowski, Kraków 1989.
 • Kluz W. OCD: Gdy się ma jedną duszę. Brat Albert Chmielowski, Kraków 1990.
 • Kornasiewicz W. M.: Recenzja. Przyszedł na ziemię święty, (Rec.: Praca zbiorowa. Błogosławiony Brat Albert, życie i dzieło), Warszawa 1983.
 • Krzywobłocka B.: Biografie nietypowe, Warszawa 1969.
 • Ku czci bł. Brata Alberta (broszurka): Życiorys, modlitwy, myśli, Kraków 1985.
  Lewandowski Cz. CM: Brat Albert, Kraków 1927.
 • Machniak J. ks.: Św. Brat Albert Chmielowski: rekolekcje z..., Kraków 2000.
 • Michalski K. CM: Brat Albert, Londyn 1961.
 • Michalski K. CM: Brat Albert, wyd. IV, poprawione, Kraków 1986.
 • Niemcówna S.: Brat Albert na tle współczesności, Kraków 1933.
 • Nigg W.: Zejście na samo dno, w: Księga pokutników. Dziewięć biografii, Warszawa 1985.
 • Nigg W.: Zstąpienie na dno, w: O wielkich świętych inaczej, Poznań 1980.
 • Niwiński M., Jasieński H.: Dom Brata Alberta, Kraków 1939
 • Nowaczyński A.: Najpiękniejszy człowiek mego pokolenia. Brat Albert, Poznań 1936.
 • Okońska A.: Adam Chmielowski, Warszawa 1967.
 • Oleska E.: Mały Tercjarz. Obrazek z dzieciństwa Brata Alberta, Kraków 1938.
 • Oleska E.: Pięć obrazów na scenę z życia bohatera miłości, Kraków 1933.
 • Praca zbiorowa: Kanonizacja Brata Alberta Adama Chmielowskiego, Kraków 1991
 • Praca zbiorowa: Módlmy się ze św. Bratem Albertem: Modlitwy i pieśni ku czci św. Brata Alberta Chmielowskiego, Kraków 1990.
 • Prażmowski K. ks., Wierciak Z.: Życie Brata Alberta w obrazach, Kraków 1936.
 • Riabinin S.: Ecce Homo: (Strofy dedykowane Świętemu Bratu Albertowi Chmielowskiemu): w 150. rocznicę Urodzin św. Brata Alberta, Kraków 1995.
 • Różycki A.: Święty Brat Albert. Szkic biograficzno-genealogiczny, Kraków 2003.
 • Ryn Z.: Brat Albert Chmielowski. Portret psychologiczny, Kraków 1986.
 • Ryś G. ks.: Ecce Homo, "eSPe" 2007
 • Sapalski Wiesław, Brat Albert, Wyd. "M", Kraków 2003 (seria: "Księga Świętych").
 • Smoleński S. bp.: Cechy charakterystyczne duchowości Brata Alberta, w: Chrześcijanie t. I, Warszawa ATK 1974, ss.125-133.
 • Smoleński S. bp.: Święty Brat Albert Adam Chmielowski, Kraków 1989.
 • [Smyrak] Bernard od M.B. OCD: Człowiek wiecznego dążenia, Lublin 1938.
 • [Smyrak] Bernard od M.B. OCD: Duchowość Brata Alberta, Kraków 1938.
 • Sołtysik Marek, Znak miłości. Opowieść o Adamie Chmielowskim - świętym Bracie Albercie (dla młodzieży)
 • Staich W.: Brat Albert, Kraków 1932.
 • Stelmach A. s.: Chmielowski Adam - Brat Albert 1845 - 1916, w: Hagiografia Polska t. I, Poznań 1971, ss.228 243.
 • Szeptycki A.: Ze wspomnień o Bracie Albercie, Kraków 1933.
 • Świątek F.: Założyciel Braci Albertynów i Sióstr Albertynek, w: Świętość Kościoła w Polsce w okresie rozbiorów i porozbiorowym. 33 życiorysów świątobliwych Polaków i Polek, Kielce 1930.
 • Wart A.: Gołębie Brata Alberta; rozważania dramatyczne w 3 aktach, Glasgow 1943.
 • Weryński H. ks.: Barwny Brat, Kraków 1981.
 • Weyssenhoff T. i Kaczmarzyk M. s.: Obraz życiem malowany (powieść), Kraków 1994.
 • Winowska M.: Święty Brat Albert: Opowieść o człowieku, który wybrał większą wolność, Kraków 1992.
 • Winowska M.: Znieważone Oblicze. Opowieść o Św. Bracie Albercie, Kraków 2001.
 • Wojtyła K.: Świadectwo oddania bez reszty, w:. Karol Wojtyła o bł. Bracie Albercie; praca zbiorowa, wyd. I, Kraków 1984 r.
 • Wojtyła K.: Świadectwo oddania bez reszty, w:. Karol Wojtyła o św. Bracie Albercie; praca zbiorowa, wyd. II, Kraków 1990.
 • Woltyński F.: Adam Chmielowski (Brat Albert) jako malarz, Kraków 1938.
 • Zahorska A.: Brat Albert, Warszawa 1939.
 • Żak Tarnowski J.: Brat Albert - Adam Chmielowski, Warszawa 1973.