18.06.2018 Inauguracja Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta w Bydgoszczy

Dzień 18 czerwca 2018 r. zapisze się z całą pewnością w pamięci uczestników radosnej
i podniosłej uroczystości, jaka miała miejsce we wspólnocie sióstr albertynek w Bydgoszczy. Dzięki współpracy wielu środowisk i znacznemu zaangażowaniu Urzędu Marszałkowskiego w minionym roku, poświęconym św. Bratu Albertowi, podjęto inicjatywę wybudowania nowego ośrodka, w którym mogliby znaleźć pomoc ludzie korzystający z posługi sióstr albertynek. Powstałe po wielu intensywnych pracach Centrum Pomocy im. św. Brata Alberta pozwoli nie tylko na prowadzenie dotychczasowych działań (grupa wsparcia, wykłady tematyczne, porady lekarskie i pielęgniarskie) w zdecydowanie lepszych warunkach, ale także na wprowadzenie nowych form pomocy, takich jak spotkania z psychologiem – terapeutą, mitingi grupy AA, warsztaty pedagogiczno – terapeutyczne, kurs obsługi komputera, czytelnia.
Większe zaplecze lokalowe da także szansę na poprawę warunków higienicznych osób
bezdomnych i ubogich.

Uroczyste poświęcenie i otwarcie ośrodka dokonało się w obecności władz kościelnych, wojewódzkich, samorządowych i zakonnych oraz licznie zebranych współpracowników, dobroczyńców i osób, dla których Centrum stanowi namiastkę domu.

Dzięki życzliwości ks. Janusza Konysza - proboszcza parafii św. Antoniego, uczestnicy uroczystości mogli zgromadzić się w kościele parafialnym na Mszy św. koncelebrowanej pod przewodnictwem ks. bpa Jana Tyrawy. Po liturgii – już na terenie ośrodka – słowo wprowadzenia wygłosili marszałek województwa kujawsko – pomorskiego Piotr Całbecki oraz przełożona prowincjalna Prowincji Poznańskiej Zgromadzenia Sióstr Albertynek – s. Klara Szarafińska. Przecięcia wstęgi dokonał pan marszałek, ks. bp Jan Tyrawa oraz przełożona miejscowej wspólnoty albertynek s. Magdalena Bella. Po poświęceniu i zwiedzeniu pomieszczeń wszyscy zebrani mogli skorzystać z posiłku. Zarówno liturgię, jak i pozostałą część uroczystości uświetnił swoją obecnością i pięknym śpiewem chór męski Copernicus z Torunia.

fot. s. Magdalena Bella, ks. Kulczyński

Więcej o historii domu i posłudze sióstr albertynek w Bydgoszczy:

https://albertynki.bydgoszcz.pl/

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.