26.08.2018 Pierwsza profesja zakonna

W Sanktuarium Ecce Homo Św. Brata Alberta w Krakowie niedziela 26 sierpnia miała w tym roku wyjąt-kowy charakter nie tylko ze względu na obchodzoną w tym dniu uroczystość Matki Bożej Częstochow-skiej, ale również z okazji pierwszej profesji zakonnej złożonej przez s. Patrycję Czekaj.
Po ukończeniu 2 – letniej formacji w nowicjacie i przeżyciu 8 – dniowych rekolekcji, siostra wobec zgro-madzonych na liturgii, na ręce siostry starszej Teresy Maciuszek, złożyła śluby: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa. Znakiem zobowiązań, jakie przyjęła, jest szary welon oraz Konstytucje Zgromadzenia, według których będzie starała się żyć.
Mszy św. koncelebrowanej, w czasie której siostra złożyła pierwsze śluby, przewodniczył ks. Krzysztof Cebula.
Życzymy s. Patrycji, by pod szczególną opieką Matki Bożej Częstochowskiej mogła na co dzień z nowym zapałem i miłością podążać za Chrystusem. Wymownym przypomnieniem o wytyczonym celu i obecności Boga w życiu siostry jest znak zapalonej świecy wręczonej przez celebransa w czasie liturgii. Niech to światło nigdy nie gaśnie!

fot. s. Bernarda Kostka

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.