25.12.2017 Zakończenie Roku Brata Alberta

W Uroczystość Bożego Narodzenia 25 grudnia 2017 r. metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski przewodniczył Eucharystii będącej zwieńczeniem Roku Świętego Brata Alberta. Licznie zgromadzeni kapłani, osoby konsekrowane i wierni dziękowali dobremu Bogu za dar tego roku, modląc się na krakowskim Kazimierzu w kościele św. Katarzyny, nieopodal pierwszego albertyńskiego przytuliska. Miniony rok obfitował w wiele wydarzeń o charakterze religijnym, kulturalnym, edukacyjnym czy też charytatywnym. Pozostanie z pewnością w naszych sercach jako impuls do odczytywania coraz pełniej Bożej woli wobec każdego z wierzących i dawania Bogu konkretnej odpowiedzi. Dał temu wyraz w swojej homilii ks. arcybiskup podkreślając, że Brat Albert był tym, który "dał się kształtować Miłości". To właśnie ta przemieniająca Miłość sprawiła, że mógł stać się jednym z tych, którym służył, by objawiać im miłosierdzie Boga względem każdego człowieka.

Wszystkim, którzy zainicjowali ten wyjątkowy rok i zaangażowali się w jego przebieg, dziękował przełożony generalny Zgromadzenia Braci Albertynów br. Paweł Flis oraz jeden z mieszkańców albertyńskich domów.Po Mszy św. ks. arcybiskup Marek Jędraszewski nawiedził kaplicę i muzeum poświęcone św. Bratu Albertowi, znajdujące się w Domu Generalnym Zgromadzenia Braci Albertynów przy ul. Krakowskiej 43. To właśnie miejsce stało się dla Świętego ostatnim przystankiem w doczesnej pielgrzymce, którą zakończył 25 grudnia 1916 r., gdy w pobliskim kościele bonifratrów dzwony wzywały do południowej modlitwy "Anioł Pański".

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.