25.08.2021 Habit to znak

Tradycyjnie w dniu 25 sierpnia w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim odbywa się ceremonia przyjęcia sióstr postulantek do nowicjatu. Uroczystość ma charakter zamknięty i odbywa się w kaplicy zakonnej na terenie Domu Generalnego w Krakowie.

W roku bieżącym nowicjat rozpoczęły dwie siostry. Ceremonii wprowadzającej w nowicjat przewodniczyła siostra starsza Teresa Maciuszek. Podczas obrzędu, po krótkim wprowadzeniu i akcie pokutnym, odczytane zostało słowo Boże, a następnie przełożona generalna podzieliła się z siostrami refleksją na temat znaczenia stroju zakonnego.

Siostry otrzymały brewiarze oraz pisma wprowadzające w duchowość Zgromadzenia. Po przyjęciu habitów i modlitwie przy relikwiach Założycieli Zgromadzenia nowicjuszki zostały powitane przez całą wspólnotę i udały się do domu nowicjatu, gdzie przez dwa lata będą się starały zacieśniać swoją więź z Bogiem i bliżej poznawać charyzmat albertyński.

Tekst i fot. s. Bernarda Kostka ZSAPU

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.