25.08.2017 Śluby wieczyste braci albertynów

Dokładnie 130 lat od chwili przyjęcia przez św. Brata Alberta tercjarskiego habitu, w dniu 25 sierpnia 2017 r. bracia albertyni: br. Albert - Piotr Koczaj i br. Gabriel - Krzysztof Dejewski złożyli swoją wieczystą profesję. Uroczystość odbyła się w kościele oo. kapucynów w Krakowie przy udziale licznie zgromadzonych gości. Eucharystii przewodniczył minister prowincjalny o. Tomasz Żak OFM Cap., a kazanie wygłosił ks. Maciej Koczaj. Swoje wieczyste śluby bracia złożyli na ręce przełożonego generalnego Zgromadzenia Braci Albertynów Brata Starszego Pawła Flisa. Kościół oo. kapucynów wraz z kaplicą loretańską jest dla albertyńskich Zgromadzeń miejscem szczególnym: to właśnie tutaj św. Brat Albert przyjął habit, a po roku złożył śluby dając początek Zgromadzeniu Braci Albertynów Posługujących Ubogim.

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.