17.06.2019 Centrum charytatywne na Syberii

17 czerwca 2019 r. to historyczna data zarówno dla wspólnoty sióstr albertynek posługujących na Syberii, jak i dla całego Zgromadzenia. W przypadającą w tym dniu uroczystość Ojca ubogich dokonano otwarcia Centrum Charytatywnego im. św. Brata Alberta w Usolu Syberyjskim.

Wielką troską sióstr albertynek było stworzenie miejsca, w którym dzieci z ubogich rodzin mogłyby znaleźć przysłowiową „kromkę chleba”, pomoc i wsparcie w nauce, rozwoju osobistym oraz doświadczyć domowej atmosfery. Dzięki Bożej Opatrzności, a także pomocy wielu życzliwych osób i organizacji zwieńczono kilkuletnie prace polegające na znalezieniu i wyremontowaniu odpowiedniego budynku i przystosowaniu go do pracy z dziećmi. Będą one mogły korzystać z przygotowanej dla nich świetlicy obejmującej jadalnię oraz pomieszczenia przystosowane do zabaw i innych zajęć świetlicowych.

Uroczystości otwarcia przewodniczył ordynariusz diecezji irkuckiej ks. biskup Cyryl Klimowicz, który po poświęceniu Centrum wraz ze zgromadzonymi w kaplicy sióstr albertynek kapłanami sprawował Eucharystię ku czci św. Brata Alberta. Z tej okazji do Usola przybyli: wikariusz generalny o. Włodzimierz Siek SVD, ks. dziekan Bogusław Grędysa oraz ojcowie karmelici prowadzący tutejszą parafię, a także siostry ze Zgromadzenia Służebnic Ducha Świętego z Irkucka i ze Zgromadzenia Służebniczek NMP z Angarska i City. Wszystkich serdecznie powitała przybyła z Polski przełożona generalna sióstr albertynek - s. starsza Teresa Maciuszek.

Szczególnie wzruszającą wymowę miał udział w uroczystości konsula generalnego RP Krzysztofa Świderka, oraz przebywających w tym czasie służbowo na Syberii trzech senatorów RP oraz dwu przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli z Polski. Na uroczystości nie mogło zabraknąć Mchitara Kagramaniana, głównego wykonawcy remontu. Z Polski przybył także pan Marek Świeży, który wspierał albertyński projekt pomocy dzieciom oraz s. wikaria Katarzyna Habrat, s. radna Beata Hajko i s. Gabriela Samociuk.

Niewątpliwie poczucie wspólnoty dała obecność licznie zgromadzonych parafian z Usola, a zwłaszcza dzieci, dla których powstał ten dom. Podopieczni sióstr albertynek od wielu dni przygotowywali się do tej uroczystości. Dzieci zaangażowały się w oprawę liturgiczną Eucharystii, a po jej zakończeniu przedstawiły specjalnie przygotowany na tę okoliczność program artystyczny. Ogromny trud w przygotowanie tego wydarzenia włożyły współpracujące z siostrami panie: Walentyna Sorocińska i Irina Syskowa, które swoim oddaniem zyskały sobie wdzięczność zarówno dzieci jak i albertynek posługujących na Syberii.

Wymownym znakiem symbolizującym dobroć serca i trud pracy wielu osób zaangażowanych w powstanie Centrum Charytatywnego im. Św. Brata Alberta był przywieziony z Polski bochen chleba, który jako dar ofiarny został złożony na ołtarzu w czasie Eucharystii. Po Mszy św. słowa wdzięczności tym wszystkim osobom wyraziła przełożona miejscowej wspólnoty – s. Maksymiliana Tyrała. Wśród licznych podziękowań znalazły się również słowa uznania dla albertynek z Usola i pamiątkowy medal z wizerunkiem orła senackiego ofiarowany siostrom przez polskich senatorów.

Dziękujemy Bożej Opatrzności, że dzieło miłosierdzia na Syberii wzrasta i może zapewnić dzieciom lepsze i bardziej odpowiednie warunki. Wyrażamy wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania i rozwoju. Niech Pan Bóg w swojej niezmierzonej dobroci wynagrodzi każdy trud i zaangażowanie. Otaczamy modlitwą ten dom - siostry, współpracowników i dzieci, prosząc by Boża łaska zawsze im towarzyszyła. Życzymy szczególnie wszystkim dzieciom, które będą przychodziły do domu św. Brata Alberta: by zawsze znajdowały tu chleb na stole, dobre słowo, poczucie bezpieczeństwa i serdeczne wsparcie, możliwość zdobywania wiedzy i rozwijania talentów oraz radość wiary i świadectwo miłości.

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.