16.07.2020 Pan nadzieją moją – śluby wieczyste

Zgodnie z wieloletnią tradycją Zgromadzenia, siostry albertynki składają profesję wieczystą w dzień liturgicznego święta Matki Bożej z Góry Karmel (16 lipca). W bieżącym roku tę doniosłą chwilę przeżywały dwie siostry: s. Aneta Glomb oraz s. Edyta Książczak.

Uroczystej Mszy św., sprawowanej o godz. 11.00 w Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta w Krakowie, przewodniczył ks. bp Janusz Mastalski, który również wygłosił okolicznościową homilię.

Akt złożenia ślubów wieczystych, przyjętych przez siostrę starszą Teresę Maciuszek, poprzedziła Litania do Wszystkich Świętych, w czasie której przyzywano ich wstawiennictwa. Wypowiedziana i podpisana własnoręcznie na ołtarzu przez siostry deklaracja życia w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie została podsumowana przez księdza biskupa w specjalnej modlitwie konsekracyjnej.

Wymownym znakiem ślubów wieczystych w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek jest krzyż, który każdej z sióstr wręczył główny celebrans. Wizerunek Zbawiciela, noszony odtąd przez siostry, jest nie tylko przypomnieniem o podjętym zobowiązaniu, ale przede wszystkim zachętą do tego, by w codziennym życiu coraz bardziej upodabniać się do Chrystusa.

Poprzez akt profesji wieczystej siostry stały się pełnoprawnymi członkiniami Zgromadzenia, dlatego też w imieniu wspólnoty zostały przywitane przez przełożoną generalną. Choć w uroczystości w Domu Generalnym mogła wziąć udział niewielka grupa wiernych, neoprofeski otoczone były modlitwą wszystkich albertynek oraz osób im bliskich.

 

 

Ewangelia

Homilia: ks. bp Janusz Mastalski

 

Fot. s. Bernarda Kostka ZSAPU

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.