14.01.2018 Inauguracja nowicjatu w USA

Rocznicę powstania Zgromadzenia wspólnota albertyńska w USA przeżywała w tym roku w sposób wy-jątkowy. W 127 lat od otrzymania habitów przez pierwsze siostry posługujące ubogim, swój nowicjat rozpoczęła s. Mary ClaireManou. W ten sposób w Hammond po raz pierwszy w historii Zgromadzenia zapoczątkowany został na ziemi amerykańskiej nowicjat sióstr albertynek. Mistrzynią nowicjatu została zamianowana s. Patrycja Bryniarska.

Obrzęd przyjęcia do nowicjatu poprzedzony był 8 - dniowymi rekolekcjami, które siostra Mary Claire odprawiała wraz z innymi albertynkami posługującymi w USA. Obłóczyny pod przewodnictwem s. delegatki Danuty Karwackiej odbyły się wieczorem 14 stycznia, a w następnym dniu siostry ze wszyst-kich wspólnot zgromadziły się na uroczystej Eucharystii, którą w kaplicy domu w Hammond sprawował ordynariusz diecezji Gary - ks. bp Donald J. Hying.

Siostry albertynki posługują w USA od 1974 roku. Obecnie opiekują się osobami starszymi i chorymi w domu opieki w Hammond (Indiana) oraz angażują się m.in. w pracę parafialną i pomoc charytatywną w Chicago, współpracując z miejscowymi organizacjami.

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.