11.06.2021 Grant dla domu opieki dla osób starszych

Nasza placówka realizuje grant pn. „BEZPIECZNY DOM” w ramach projektu „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom”.

Cele główny grantu: poprawa bezpieczeństwa mieszkańców i pracowników Domu Opieki dla Osób Starszych w Krakowie w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Wartość grantu wynosi: 19.200,00 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.

Okres realizacji grantu: od 16.03.2021 r. do 30.06.2021r.

W wyniku realizacji grantu Dom Opieki został wyposażony w środki ochrony indywidualnej i w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania epidemii COVID-19 oraz do walki z jej skutkami.

Projekt „Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Społeczny. Bezpieczny dom” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9 Region spójny społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne  w Regionie.

Realizatorem projektu jest Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.