09.06.2018 Pielgrzymka Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta

Zgodnie z wieloletnią tradycją czerwiec jest miesiącem, w którym do Sanktuarium Ecce Homo Św. Brata Alberta w Krakowie pielgrzymują członkowie i podopieczni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.

Na tegoroczne spotkanie, zorganizowane w sobotę – 9 czerwca, przybyło niemal 700 osób, reprezentujących 30 kół z całej Polski.

Program pielgrzymki obejmował zawiązanie wspólnoty, Drogę Krzyżową, odprawianą w małych grupach, wspólną Eucharystię i agapę w parku przylegającym do Sanktuarium. Przed Mszą św. kapłani uczestniczący w pielgrzymce posługiwali w sakramencie pojednania. Zwieńczeniem modlitewnego spotkania była popołudniowa koronka do Miłosierdzia Bożego.

Przybyłych na spotkanie przywitała przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Albertynek s. Teresa Maciuszek. Wraz z ks. infułatem Władysławem Kostrzewą z Tarnowa Eucharystię koncelebrowało 6 kapelanów kół Towarzystwa Pomocy. Homilię wygłosił główny celebrans.

Po Mszy św., dla przypomnienia przesłania św. Brata Alberta, by być dobrymi jak chleb, dzielono się bochenkami chleba, złożonymi wcześniej przez każde w z kół w procesji z darami. Był to piękny wstęp do agapy przygotowanej przez siostry albertynki, wydające posiłki w specjalnie przygotowanych punktach. Doroczna pielgrzymka stanowiła okazję nie tylko do zapoznania się z miejscem kultu św. Brata Alberta, ale też do wielu spotkań osób zrzeszonych w różnych kołach w naszym kraju.

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.