08.04.2018 Podsumowanie peregrynacji relikwii św. Brata Alberta

8 kwietnia 2018 r. Radom stał się miejscem spotkania Rycerzy Kolumba, pragnących wyrazić wdzięczność Bogu za owoce peregrynacji relikwii św. Brata Alberta, jego wizerunku oraz kopii obrazu „Ecce Homo”. Mszy św. koncelebrowanej w niedzielę Bożego Miłosierdzia przewodniczył ks. bp Henryk Tomasik. Wspólnoty albertyńskie reprezentowała s. wikaria Katarzyna Habrat i s. Bernarda Kostka oraz brat Paweł Flis – przełożony generalny Zgromadzenia Braci Albertynów.
Inicjatywa Rycerzy Kolumba była jedną z wielu podjętych w Roku Św. Brata Alberta. Swoim zasięgiem ogarnęła niemal całą Polskę, ponieważ peregrynacja objęła wszystkie miejsca, w których istnieją rady rycerskie. Zamysłem Rycerzy był konkretny czyn towarzyszący spotkaniom ze św. Bratem Albertem w Jego relikwiach. W związku z tym przeprowadzano zbiórki najpotrzebniejszych artykułów, do których zaliczono m. in. koce i pościel. Te i inne rzeczy, jak również środki finansowe zebrane podczas peregrynacji, stanowić miały znaczącą pomoc dla placówek świadczących miłosierdzie w duchu św. Brata Alberta. Dzięki podsumowaniu, jakiego dokonano w Radomiu, można było się przekonać się o rozmiarach pomocy, z jakiej skorzystali najbardziej potrzebujący.
Do towarzyszenia w tych wydarzeniach zapraszano również siostry albertynki i braci albertynów, by dzielili się z wiernymi świadectwem swojego życia i posługi oraz zapoznawali zgromadzonych z osobą swojego Założyciela.
Współpraca z Rycerzami Kolumba stała się dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek kolejnym doświadczeniem wspólnoty Kościoła. Bracia Rycerze niejednokrotnie oferowali swoją pomoc, a na szczególne wyróżnienie zasługuje ich posługa podczas centralnych obchodów Roku Św. Brata Alberta, przeżywanych w Centrum Św. Jana Pawła II w Krakowie.
Niech św. Brat Albert wyjedna potrzebne łaski wszystkim, którzy na różnych etapach minionego roku zaangażowali się w pomoc bliźnim. Pozostaje tylko ciche, ale i ważne życzenie, aby klimat tego roku, obfitującego w serdeczne i pełne troski gesty, towarzyszył naszej chrześcijańskiej codzienności w kolejnych etapach życia.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.