07.04.2019 Poruszył serca…

Niedziela 7 kwietnia była dniem szczególnego spotkania  ze  Św. Bratem Albertem w jego krakowskim Sanktuarium. Do tego miejsca kultu Szarego Brata przybyła grupka osób z Roztocza, która przygotowała i zaprezentowała niecodzienną adaptację dramatu Karola Wojtyły „Brat naszego Boga”. Twórcą adaptacji, reżyserem i scenografem był Pan Jarosław Figura zawodowy aktor, reżyser i scenograf Sceny Plastycznej KUL. W jego sercu zrodziła się wizja adaptacji dramatu oparta na współbrzmieniu słów, muzyki, światła i gestu.

Do odegrania ról ubogich oraz braci albertynów zostali zaproszeni mieszkańcy miejscowości Łukowa, na co  dzień pracujący w swoich zawodach, którzy nigdy nie związani byli z aktorstwem. Ich determinacja i zaangażowanie oraz szczególna wrażliwość serca i profesjonalizm reżysera sprawiły, że powstał niezwykły spektakl, który do głębi porusza, skupia uwagę i budzi serce. Przez kilkadziesiąt minut stajemy się świadkami wewnętrznego zmagania Adama Chmielowskiego, jego dramatycznych pytań, poszukiwań i ostatecznego wyboru - oddania życia Bogu w służbie najbardziej opuszczonym. Chrystus w tajemnicy Ecce Homo - cierpiący, uniżony, ogołocony,  którego przez wiele lat malował na płótnie, poprowadził go do krakowskiej ogrzewalni i dał mu łaskę rozpoznania swego znieważonego Oblicza  w twarzach ludzi poniżonych, opuszczonych i odtrąconych. Zakończenie spektaklu - wejście Alberta w przestrzeń  Boga - w życiu doczesnym przez radykalny wybór i w wymiarze wiecznym przez śmierć – to moment szczególnego wzruszenia i  osobistej refleksji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, dzięki którym ta prezentacja się odbyła: wykonawcom i realizatorom. Życzliwą pamięcią otaczamy również Małżonki Panów występujących w spektaklu, dziękując im za świadectwo małżeńskiej solidarności.

Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Pani Wiesławy Kubów - Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Łukowej, z której inspiracji powstało to dzieło i z której natchnienia zastało ono zaprezentowane  właśnie w krakowskim Sanktuarium przy relikwiach św. Brata Alberta w bliskości namalowanego przez niego obrazu Chrystusa Cierpiącego Ecce Homo.

Bardzo dziękujemy za podarowane nam chwile wzruszeń, motywacje do przemyśleń, za radość spotkania.

Tekst: s. Katarzyna Habrat

Zdjęcia dzięki uprzejmości GOK - Łukowa

 

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.