03.04.2020 W klęsce nadzieja

Nie jest pomyłką towarzyszenie Chrystusowi w tajemnicy Jego opuszczenia i wyszydzenia. Jest to zarazem droga przez ogień, czyli przez krzyż, a nie obok niego – tymi słowami śp. ks. kardynała Franciszka Macharskiego posłużył się m.in. ks. bp Jan Zając rozważając tajemnicę bezgranicznej miłości Boga do człowieka. W klęsce duchowej nocy rodzi się życie. Jezus jest dziś i będzie jutro.

Rozważanie tych prawd towarzyszyło w dniu 3 kwietnia nielicznym obecnym w Sanktuarium Świętego Brata Alberta w Krakowie na Eucharystii ku czci Chrystusa Cierpiącego Ecce Homo.

W przypadającą corocznie uroczystość Mszę św. wraz z ks. biskupem sprawował proboszcz parafii Pana Jezusa Dobrego Pasterza ks. kan. Dionizy Jedynak. W wyznaczonym na ten dzień kościele stacyjnym celebransów przywitała przełożona generalna – s. Teresa Maciuszek.

Z racji ograniczeń związanych z epidemią wierni mogli łączyć się z sanktuarium dzięki transmisji internetowej.

fot. s. Bernarda Kostka ZSAPU

 

Ewangelia (ks. Dionizy Jedynak) i homilia (ks. bp Jan Zając)

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.