02.04.2017 Zakończenie wystawy św. Brata Alberta

W niedzielę 2 kwietnia br. zakończyła się wystawa obrazów i pamiątek związanych ze św. Bratem Albertem, zorganizowana przez Muzeum Archidiecezjalne kard. Karola Wojtyły w Krakowie. Patronat honorowy nad wystawą objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, który wraz z małżonką odwiedził ekspozycję. Wystawa trwająca ponad 3 miesiące cieszyła się dużym zainteresowaniem. Wielu zwiedzających przychodziło jako pielgrzymi, aby oddać cześć Świętemu Bratu Albertowi jako Artyście miłosierdzia, który "dał duszę" w służbie najbiedniejszym, odkrywając w nich znieważone oblicze Chrystusa. Wśród osób odwiedzających ekspozycję dużą część stanowiły również osoby zainteresowane działalnością Świętego na polu sztuki, a także całe grupy i organizacje działające pod patronatem Brata Alberta. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania ekspozycji, a także instytucjom i osobom prywatnym, które udostępniły swoje zbiory.

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.