01.09.2020 Siostra dr hab. Beata Zarzycka prorektorem KUL

Historycznym wydarzeniem – nie tylko dla Zgromadzenia, ale również dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, jest powierzenie s. Beacie Zarzyckiej funkcji prorektora. Nasza siostra jest pierwszą w historii uczelni siostrą zakonną pełniącą to zadanie. Zajmie się sprawami nauki i kadr, a także współpracą zagraniczną.

Siostra Beata Zarzycka jest psychologiem. Stopień doktora uzyskała w roku 2003 na podstawie pracy „Psychospołeczne uwarunkowania poczucia zmian w obrazie siebie w trakcie formacji zakonnej”. W 2017 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Przedstawiła wówczas rozprawę pt. „Zmagania religijne. Uwarunkowania i funkcje”. Na KUL prowadzi zajęcia dydaktyczne m.in. z psychologii religii, funkcji religijności w profilaktyce i psychoterapii, metodologii badań w psychologii społecznej, analizy interpretacji danych empirycznych w psychologii społecznej. Jest organizatorem konferencji i paneli eksperckich poświęconych wizerunkowi Polski u uczestników Światowych Dni Młodzieży. W skład jej pracy wpisują się badania, konsultacje, pomoc psychologiczna i wykłady eksperckie dla instytucji kościelnych.

Serdecznie gratulujemy i życzymy obfitości Bożych łask w posłudze!

Władze KUL: https://www.kul.pl/rektor-i-prorektorzy,16057.html

Wręczenie powołań na prorektorów i pełnomocników Rektora KUL:
https://www.kul.pl/01-09-2020-wreczenie-powolan-na-prorektorow-i-pelnomocnikow-rektora-kul,gal_17599.html

No Comments Yet.

Leave a comment

You must be Logged in to post a comment.