Domy poza Polską

Argentyna

Martin Coronado

Charakter domu i jego działalność

 • Dom Spokojnej Starości im. Jana Pawła II
 • Współpraca z Ośrodkiem Polonijnym

Kontakt

Hermanas Albertinas
Calle Juan XXIII 2340
1682 MARTIN CORONADO
Buenos Aires
ARGENTINA
America South

tel. fax: + 54 11 48220214

mail: albertynki.mcoronado@gmail.com

Dom przynależy do Wiceprowincji Ameryki Południowej

Macachin

Charakter domu i jego działalność

 • Dom Opieki

Kontakt

Hermanas Albertinas
Casa de Ancianos Cooperativa
calle Guillermo Brown N 150
6307 MACACHIN LA PAMPA
ARGENTINA
America South

tel.: +54 29 54675913

mail: macachindom@gmail.com

Dom przynależy do Wiceprowincji Ameryki Południowej

Boliwia

Cochabamba

Charakter domu i jego działalność

 • Siedziba Zarządu Wiceprowincji Ameryki Południowej
 • Dom formacyjny: postulat i nowicjat
 • Posługa duszpastersko - charytatywna
 • Centrum Św. Jana Pawła II – wsparcie dla kobiet w ciąży, będących w trudnej sytuacji życiowej

Kontakt

Hermanas Albertinas
Urbanización Ende N 129
Casilla 1887 COCHABAMBA
Bolivia
America South

tel: + 591 76462830
+ 591 44242675

mail: viceprovinciabolivia@gmail.com

https://www.facebook.com/Chasp.cbba

Centrum Św. Jana Pawła II: www.mujeryvida.org

Centrum: + 591 76146652 -72793095

Dom przynależy do Wiceprowincji Ameryki Południowej

Challapata

Charakter domu i jego działalność

 • Pomoc charytatywna i duszpasterska

Kontakt

Hermanas Albertinas
Casilla 368 CHALLAPATA
Oruro - Bolivia
America South

tel.: + 591 25572118

mail: challapata1@gmail.com

Dom przynależy do Wiceprowincji Ameryki Południowej

Ivirgarzama

Charakter domu i jego działalność

 • Ośrodek Zdrowia im. Świętego Brata Alberta
 • Posługa w parafii
 • Katechizacja
 • Różnorodna posługa charytatywna

Kontakt

Hermanas Albertinas
IVIRGARZAMA
Casilla 1887
Cochabamba - Bolivia
America South

Tel.: +591 4 4136270 - domowy
+ 591 44136280 - ośrodek

mail: cecylia6@msn.com

Dom przynależy do Wiceprowincji Ameryki Południowej

Ukraina

Lwów

Charakter domu i jego działalność

 • Praca w kuchni Caritas
 • Posługa charytatywna
 • Budowa przytuliska dla bezdomnych kobiet

Kontakt

Сестpи Альбертинки
ул. Свінціцького 8/6
79011 Львів
UKRAINA

mail: dkondracka@gmail.com

tel. + 38 098 954 43 38

https://www.facebook.com/albertynkiwelwowie

Dom przynależy do Prowincji Warszawskiej

Rosja

Usole Syberyjskie

Charakter domu i jego działalność

 • Dom zakonny
 • Opieka nad dziećmi ulicy
 • Posługa charytatywna
 • Pomoc duszpasterska w parafii

Kontakt

Сестpы Альбертинки
665462 УСОЛЬЕ СИБИРСКОЕ
Иркутской обл.
Ул. Mupa 14
a/я 101
RОССИЯ

tel. + 7 (39543) 6-23-22

mail: sapuusol@mail.ru

województwo irkuckie
diec. irkucka

Placówka podlega Domowi Generalnemu Zgromadzenia

USA

Hammond

Charakter domu i jego działalność

 • Delegatura Zgromadzenia
 • Dom Opieki dla księży emerytów starszych osób świeckich
 • Nowicjat

Kontakt

Albertine Sisters
1501 Hoffman Street
HAMMOND, Indiana 46327
USA

tel./fax: + 1 (219) 937 0575

mail: albertineusa@att.net
link do strony internetowej: www.albertinesisters.org

stan Indiana
diec. Gary w metropolii Indianapolis

Placówka podlega Domowi Generalnemu Zgromadzenia

Chicago

Charakter domu i jego działalność

 • Praca w kuchni dla ubogich i punkcie pomocy doraźnej
 • Praca parafialna

Kontakt

Incarnation Parish
Albertine Sisters
5719W.127 St.
PALOS HEIGHTS, IL 60463
USA

tel. + 1 (773) 491 6888

mail: sapukamil@wp.pl

stan Illinois
arch. Chicago

Placówka podlega Domowi Generalnemu Zgromadzenia

Round Lake

Charakter domu i jego działalność

 • Posługa w Caritas diecezji Chicago – kuchnia dla ubogich

Kontakt

Albertine Sisters
Round Lake
116 Nlincoln Ave
Round Lake, Il 60073

tel. +1 773 595 7956

stan Illinois
arch. Chicago

Placówka podlega Domowi Generalnemu Zgromadzenia

Watykan

Charakter domu i jego działalność

 • Posługa w kuchni Gwardii Szwajcarskiej

Kontakt

Suore Albertine
c/o Guardia Svizzera Pontificia
00120 Cittá del Vaticano

tel. + 39 066 989 83 09

mail: siostry.gsp@gmail.com

Placówka podlega Domowi Generalnemu Zgromadzenia

Włochy

Rzym

Charakter domu i jego działalność

 • Posługa w Ogrzewalni św. Hiacynty dla bezdomnych mężczyzn i kobiet
 • Posługa w placówkach charytatywnych Caritas diecezji rzymskiej

Kontakt

Suore Albertine
Cittadella della Carita
via Casilina Vecchia 19
00182 ROMA
ITALIA

tel.: + 39 320 386 58 03

mail: albertinecaritas@gmail.com

Placówka podlega Domowi Generalnemu Zgromadzenia