Choć do naszych czasów zachowało się stosunkowo niewiele rysunków Adama Chmielowskiego, wiemy, że lubił ilustrować swoje listy, a w czasie rozmów szkicował postaci osób biorących w nich udział. Posługiwał się także karykaturą, nawet już jako Brat Albert, czego dowodem jest niewielki rysunek „Szkrupuły”, pochodzący z listu do bł. Siostry Bernardyny Jabłońskiej.
Prezentujemy także inne prace - wykonane ołówkiem lub lawowane tuszem, pochodzące ze Szkicownika, datowane na lata 1882 – 84, czyli z okresu pobytu na Podolu.