Obrazy olejne

 

Istotą sztuki jest dusza wyrażająca się w stylu. To zdanie młodego artysty – Adama Chmielowskiego wprowadza nas w niezwykły świat poszukiwań i zmagań o jak najpełniejsze wyrażenie siebie.

Obrazy olejne tworzone na różnych etapach życia artysty stanowią zapis spotkań z ludźmi, utrwalają miejsca i przeżyte chwile, ale przede wszystkim odsłaniają jego duszę i stopniowe przechodzenie od Adama Chmielowskiego do Brata Alberta.

Pozostawił po sobie ponad 60 obrazów i szkiców olejnych. Prezentujemy niektóre z nich.