Prezentujemy nieliczne akwarele Adama Chmielowskiego, znajdujące się w zbiorach sióstr albertynek i braci albertynów. Niemal wszystkie datowane są na okres 1882 – 84, kiedy artysta przebywał na Podolu, otwierając nowy rozdział swego życia. Ciekawostką są akwarele – niektóre niedokończone lub w formie szkiców – pochodzące ze Szkicownika. W tym samym zeszycie pozostawił swoje prace Marian Chmielowski – drzeworytnik i młodszy brat Adama.