DOM GENERALNY
Kraków
telefon:
kier.: (+48) 12
413 55 99
627 67 80
627 67 90


kier.: (+48) 12
fax: 418 57 00
e-mail:
PROWINCJE:

krakowska
Rząska k. Krakowa
tel./fax 626-50-90
kier.: (+48) 12
e-mail:
warszawska
Warszawa
tel./fax 619-49-96
kier.: (+48) 22
e-mail:
poznańska
Poznań
kier.: (+48) 61
tel. 867 20 86
fax. 861-86-03
e-mail:
SZUKASZ BOGA;
PRAGNIESZ TROCHĘ
CZASU POŚWIĘCIĆ
DLA SIEBIE ?
Kontakt:
s. Teresa Pawlak
ul.Woronicza 10
31-409 Kraków
tel. 12/ 413 55 99
627-67-80
627-67-90
kom. 664 04 77 04
e-mail:
Wydarzenia
Zjazd Kół Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta
Przygotowania do tego ważnego dnia trwały dłuższy czas. Organizatorzy musieli przewidzieć miejsce na modlitwę i na posiłek...
Uroczystość jubileuszowa sióstr
Dnia 24.04.2009 r. w Sanktu- arium Ecce Homo Świętego Brata Alberta w Krakowie, miała miejsce uroczystość jubileuszowa 27 sióstr...
Odpust ku czci Jezusa Cierpiącego Ecce Homo
26 marca 2010 r., w Sanktu- arium Ecce Homo św. Brata Alberta odbyła się uroczys- tość odpustowa ku czci Chry- stusa Cierpiącego Ecce Homo.
Modlitewne czuwanie na Jasnej Górze
06.02.2010 r. siostry albertyn- ki zebrały się u stóp Matki Bożej Częstochowskiej - Fundatorki Zgromadzenia, by za Jej pośrednictwem dzię- kować Bogu za otrzymane łaski ...