Galeria
Rysunki
List ilustrowany do Józefy Krzyżanowskiej
Rysunek piórkiem i atramentem na papierze listowym,
28x21,5; Podole,
ok. 1877-1880.
Wincenty Pol
Rysunek piórkiem na papierze,
15x10,5;
Kraków 1869/70.
Lucjan Siemieński
Rysunek piórkiem na bristolu,
10x12;
Kraków ok. 1871-1877.
Diabełek - "Szkrupuły"
Rys. piórkiem i atramentem w liście do S. Bernardyny,
11x14,5;
ok. 1911-1915.