Galeria
Olejne
Ecce Homo
Olej na płótnie
146x96,5;
Lwów 1879/1880.
Matka Boża z Dzieciątkiem
Olej na desce
35x26,5.
W oborze
Olej na płótnie
28,7x40;
Zarzecze 1874.
Pejzaż ze zjawą
Olej na płótnie
67,5x106.
Roraty
Olej na płótnie
51,5x71.
Pejzaż wiejski
Olej na płótnie
12,8x24,7.
Powrót z Golgoty
Olej na płótnie
114x230.
Sanie (St. Chmielowski na saniach)
Olej na płótnie
14x28,5;
Podole 1879.
Szara godzina
Olej na płótnie
43,5x125.
Nastrój wieczorny
Olej na płótnie
7,7x29.
We Włoszech
Olej na płótnie
79x143;
1880.
Park krakowski
Olej na płótnie
78,5x150.
Nad rzeką
Olej na płótnie
70x102;
Zawale (Wioska podolska)
Olej na płótnie
78,5x150;
Zawale 1883.
Czarnokozińce
Olej na płótnie
32,5x62;
Czarnokozińce nad Zbruczem 1886.
Wizja św. Małgorzaty
Olej na płótnie
80x172;
Lwów 1880.
Ogród miłości
Olej na płótnie
88x168;
Warszawa 1876.
Obora
(Zajazd, Karczma podolska)

Olej na płótnie
27x39;
Podole 1882-1884.
Portret Antoniego Sygietyńskigo
Olej na płótnie
40,5x32,5;
ok. 1875.
Po pojedynku
Olej na płótnie
17x14;
Paryż 1868.
Mężczyzna z fajką
(portret Stanisława Chmielowskiego)
Olej na drzewie
7,6x6;
Opuszczona plebania
Olej na płótnie
71,5x56,8;
Kraków 1888.
Amazonka
(Porteret Wandy Dwernickiej z Zawala)
Olej na płótnie
78,5x57;
Zawale 1883.
Główka Haliny Chojeckiej
Olej na drzewie
7,6x6,2;
Zarzecze 1874.
Dziewczynka z kapeluszem
(portret Janiny Chojeckiej)
Olej na płótnie
56x33;
Zarzecze 1874.
Dama z listem
Olej na tekturze
28,5x21;
Monachium 1870.
Biwak powstańców w lesie
Olej na płótnie
62x28;
Monachium (1871-1874).
Kudryńce
(Ruiny zamku w Kudryńcach)
Olej na płótnie
63,5x29;
Kudryńce 1882-1884.
Dziewczynka z pieskiem
(portret Wandy Chojeckiej)
Olej na płótnie
56x33;
Zarzecze 1874.
Kameduła w celi
(Kameduła, W celi)
Bielany 1884-1888.
wł. bracia albertyni, Kraków
Dziewczynka
Olej na płótnie
26x14;
Niepokalana
Olej na płótnie
53,5x30,5.