DOM GENERALNY
Kraków
telefon:
kier.: (+48) 12
413 55 99
627 67 80
627 67 90


kier.: (+48) 12
fax: 418 57 00
e-mail:
PROWINCJE:

krakowska
Rząska k. Krakowa
tel./fax 626-50-90
kier.: (+48) 12
e-mail:
warszawska
Warszawa
tel./fax 619-49-96
kier.: (+48) 22
e-mail:
poznańska
Poznań
kier.: (+48) 61
tel. 867 20 86
fax. 861-86-03
e-mail:
SZUKASZ BOGA;
PRAGNIESZ TROCHĘ
CZASU POŚWIĘCIĆ
DLA SIEBIE ?
Kontakt:
s. Teresa Pawlak
ul.Woronicza 10
31-409 Kraków
tel. 12/ 413 55 99
627-67-80
627-67-90
kom. 664 04 77 04
e-mail:
każdego 17-go dnia miesiąca o godz. 17
w Sanktuarium Ecce Homo odprawiana jest Msza św. w intencji wszystkich modlących się za wstawiennictwem św. Brata Alberta i bł. Siostry Bernardyny; przed Mszą św. odczytywane są prośby, które można przysyłać e-mailem wypełniając widoczny obok formularz.
przy kaplicy sióstr albertynek
w domu głównym (obok sanktuarium) jest izba pamiątek bł. Siostry Bernardyny, urządzona
w pokoju, w którym zmarła
Piątek przed Niedzielą Męki Pańskiej
(czyli Palmową) w Sanktuarium Ecce Homo Św. Brata Alberta jest odpust ku czci Chrystusa Cierpiącego Ecce Homo
17 czerwca
jest liturgiczne wspomnienie św. Brata Alberta, w sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta odpust.
22 września
przypada liturgiczne wspomnienie
bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej
"Im więcej kto opuszczony, z tym większą miłością służyć mu trzeba, bo samego Pana Jezusa zbolałego w osobie tego ubogiego ratujemy".
św. Brat Albert
Charyzmat
i działalność
Wielką rzeczą jest człowiek! - ta zasada Ojca Ubogich św. Brata Alberta dotyczy KAŻDEGO człowieka. Każdy człowiek jest wielką sprawą już dla tego samego, że jest człowiekiem. I nie ma znaczenia, czy jest to dziecko rokujące nadzieje na przyszłość, czy też gasnący już staruszek. Niemowlę z domu samotnej matki czy też głęboko upośledzona umysłowo dziewczynka z ośrodka opiekuńczo-leczniczego. Staruszka z domu opieki czy mężczyzna umierający w hospicjum... Ecce homo.
Kobiety bezdomne, uzależnione od alkoholu, znajdujące się w skrajnie trudnej sytuacji życiowej; starsze i bezradne; zagubione dziewczęta lub matki pozbawione mieszkania, znajdują w przytulisku przystań i pomoc w powrocie do zwyczajnego życia.
Przed drzwiami furty domu zakonnego czy też kuchni Św. Brata Alberta co dzień setki ludzi czekają na ciepły posiłek. Siostry nie sprawdzają dokumentów... nie zdołają też dotrzeć do wszystkich problemów, tak często wstydliwie ukrywanych czy zatapianych w wódce..
Ich zadaniem pozostaje tak "zaprawić" podawaną zupę, by uszanować obdarowanego..
"Bez miłości grosz jest szorstki, strawa podana niesmaczna, opieka najlepsza niemiła..."
św. Brat Albert
"Czyńcie dobrze wszystkim"
to polecenie bł. Siostry Bernardyny jest swoistym testamentem.
"Do nas należą przede wszystkim najbiedniejsi i najnieszczęśliwsi, gdzie nędza wielka, ubogich dużo, opieka niezbędna a warunki nędzne, niewygodne, których by inni przyjąć nie chcieli".
Starość na całym świecie niesie podobne problemy
i wymaga ofiarnej posługi
Syberia - siostry pomagają tzw. dzieciom ulicy, borykającym się z problemem bezdomności lub praktycznie osamotnionych z powodu alkoholizmu rodziców.
Nędza wielka, opieka niezbędna, warunki nędzne...
Brat Albert pozwalał jednak podejmować pracę w lepszych wa- runkach, jeśli wymagała tego potrzeba. Siostry niejednokrotnie zajmują się więc w parafiach nie tylko pracą charytatywną, ale
i katechizacją.
Zwłaszcza na Ukrainie konieczna jest praca katechetyczna, pośród ludności spragnionej nie tylko chleba powszedniego, ale i chleba Słowa Bożego.
Trzeba być dobrym jak chleb, który dla każdego leży na stole... Hojność serca każe wyjść poza granice Polski, poza granice kultury, w której wyrosło Zgromadzenie. Trzeba stać się dostępnym również dla krajów misyjnych, gdzie wpisane w sumienia pragnienie Pana Boga tak często przesłonięte jest głodem i łzami.


"Ból bliźnich moich jest mym."
bł. Siostra Bernardyna
Sposób życia sióstr Trzeciego Zakonu Św. Franciszka jest następujący: Zachowywać Świętą Ewangelię Pana Naszego Jezusa Chrystusa, żyjąc w posłuszeństwie, w ubóstwie i w czystości.
(z Reguły III Zakonu Regularnego Św. Franciszka)
Godło franciszkańskie - na tle krzyża skrzyżowane ręce - uzupełnione jest symbolem chleba, będącego wyrazem dobroci, zgodnie ze słowami św. Brata Alberta: Być dobrym jak chleb.
Dzień
Powszedni
Albertynki
Charyzmat albertyński to także łączenie pracy z modlitwą.
U progu dnia Siostry rozpoczynają sprawowanie liturgii życia wspól- ną modlitwą, której sercem jest Eucharystia. Wraz z Chrystusem składają w ofierze Panu Bogu siebie.
Chleb Eucharystyczny przyciąga serce każdej albertynki - tak bliski, tak wiele mówiący znak Bożej Dobroci. I nie tylko znak - Obecność sama...
Praca ma różne oblicza. W duchu posłuszeństwa siostry podejmują różnorodne posługi, przez co "łączą się z ludźmi prostymi i ubogimi, dając świadectwo o ludzkiej i chrześcijańskiej godności pracy".(Konstytucje)
Intensywna modlitwa i praca wymaga też chwil wytchnienia w ciągu dnia i dni odpoczynku w ciągu roku.