DOM GENERALNY
Kraków
telefon:
kier.: (+48) 12
413 55 99
627 67 80
627 67 90


kier.: (+48) 12
fax: 418 57 00
e-mail:
PROWINCJE:

krakowska
Rząska k. Krakowa
tel./fax 626-50-90
kier.: (+48) 12
e-mail:
warszawska
Warszawa
tel./fax 619-49-96
kier.: (+48) 22
e-mail:
poznańska
Poznań
kier.: (+48) 61
tel. 867 20 86
fax. 861-86-03
e-mail:
SZUKASZ BOGA;
PRAGNIESZ TROCHĘ
CZASU POŚWIĘCIĆ
DLA SIEBIE ?
Kontakt:
s. Teresa Pawlak
ul.Woronicza 10
31-409 Kraków
tel. 12/ 413 55 99
627-67-80
627-67-90
kom. 664 04 77 04
e-mail:
Aktualności
20.12.2016 Uchwała Senatu RP
 

20.12.2016 roku Senat RP podjął uchwałę w celu uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego. Wcześniej 22.06.2016 roku Sejm RP ogłosił rok 2017 Rokiem Adama Chmielowskiego - Świętego Brata Alberta 20 grudnia 2016 r. na posiedzeniu Senatu została przegłosowana i przyjęta uchwała rocznicowa. Była to uchwała w sprawie uczczenia 100. rocznicy śmierci św. Brata Alberta Chmielowskiego, która przypada 25 grudnia, która została opracowana senatora Zbigniewa Cichonia. W uchwale Senat oddał hołd pamięci Alberta Chmielowskiego - artysty, powstańca, opiekuna ubogich i świętego. "25 grudnia 2016 r. przypada stulecie śmierci świętego Brata Alberta Chmielowskiego, co się zbiega z zakończeniem roku 2016 ogłoszonego przez papieża Franciszka jako Rok Miłosierdzia. W czasie tym szczególnie warto pamiętać o postaci Brata Alberta Chmielowskiego jako tego, który swym życiem najbardziej dobitnie realizował miłosierdzie" czytamy m.in. w uchwale. Senat zwrócił się w niej do nauczycieli i wychowawców z apelem o popularyzację wśród młodzieży postaci św. Brata Alberta -"miłosiernego opiekuna najuboższych, jego życie może być wzorem człowieczeństwa, w którym najważniejsze jest więcej być, niż mieć". 

Na przegłosowanie ustawy do senatu i na wystawę "Święty Brat Albert - życie, powołanie i dzieło" została zaproszona S. Starsza Teresa Maciuszek oraz siostry radne: Wikaria Katarzyna Habrat, S. R. Beata Hajko, S. R. Maria Kaźmierczak i S. R. Konsilia Zawadka oraz Brat Starszy Paweł Flis z braćmi, S. Prowincjalna Paulina Bernat wraz z siostrami a także Ks. Prof. Jan Machniak z Krakowa. Po przegłosowaniu ustawy wszyscy obecni poszli zobaczyć wystawę pt.: "Święty Brat Albert - życie, powołanie i dzieło". Ekspozycję przygotowały Siostry Albertynki z Krakowa a reprezentowana była w Senacie z inicjatywy senatora Zbigniewa Cichonia. Ukazała ona poszczególne okresy życia Adama Chmielowskiego - od dzieciństwa w Igołomi przez naukę w Instytucie Politechnicznym w Puławach, udział w powstaniu styczniowym, w którym stracił nogę, studia malarskie w Monachium, śluby zakonne w 1888 r., pracę na rzecz ubogich i bezdomnych po śmierć w 1916 r. w Krakowie. Na wystawie zaprezentowano też reprodukcje wybranych obrazów Adama Chmielowskiego, m.in. słynny obraz "Ecce Homo", który powstawał przez 10 lat, i przedstawia wizerunek umęczonego Chrystusa. Adam Chmielowski (1845?1916) był malarzem, franciszkaninem, założycielem zgromadzenia Braci Albertynów i Sióstr Albertynek. Swoje życie poświęcił pracy na rzecz ubogich i bezdomnych. 22 czerwca 1983 r. papież Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, a 12 listopada 1989 r. - świętym.

Przed otwarciem wystawy w Senacie, 20 grudnia 2016 r. pt.: "Święty Brat Albert - życie, powołanie i dzieło", w obecności sióstr albertynek i braci albertynów wicemarszałek Maria Koc powiedziała: "Adam Chmielowski to najpiękniejszy człowiek swojego pokolenia. Zrezygnował z kariery artystycznej, ze wszystkich dóbr doczesnych, aby służyć nędzarzom, stając się jednym z nich (...) Jest niedoścignioną inspiracją dla każdego z nas"

Następnie Ks. Jan Machniak, prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II powiedział, że Brat Albert zapisał się w świadomości Polaków jako Ojciec Ubogich. Podkreślił, że był człowiekiem wielkich przemian, odkrywał oblicze Chrystusa i chciał je odnowić w człowieku. Po swoim wystąpieniu odczytał list od Księdza kardynała Stanisława Dziwisza.

 

 

Galeria:
Aktualności
2017-12-25
2017-12-08
2017-10-14
2017-12-19
2017-11-28
2017-11-12
2017-11-11
2017-11-09
2017-09-30
2017-09-22
2017-09-02
2017-09-18
2017-09-18
2017-09-09
2017-08-27
2017-08-26
2017-08-25
2017-08-25
2017-07-25
2017-07-16
2017-07-09
2017-06-17
2017-06-17
2017-06-17
2017-06-10
2017-06-04
2017-05-28
2017-05-22/23
2017-05-25
2017-05-25
2017-05-25
2017-05-14
2017-05-14
2017-05-04
2017-04-29
2017-04-07
2017-04-06
2017-04-02
2017-01-15
2017-01-15
2017-01-07
2017-01-01
2016-12-28
2016-12-25
2016-12-22
2016-12-20
2016-12-18
2016-11-20
2016-11-10
2016-09-23
2016-08-26
2016-08-05
2016-07-16
2016-07-01
2016-07-26 do 2016-07-31
SDM
2016-04-23
2016-04-24
2016-04-16
2016-03-31
2016-03-31
2016-03-19
2016-01-17
2016-01-15
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-24
2015-12-15
2015-11-20
2015-11-09
2015-10-17
2015-09-15
2015-08-21
2015-07-16
2015-06-17
2015-06-13
2015-05-23
Każdego 17-go dnia miesiąca o godz. 17 w Sanktuarium Ecce Homo odprawiana jest Msza św. w intencji wszystkich modlących się za wstawien- nictwem św. Brata Alberta i bł. siostry Bernardyny ; przed Mszą św.odczytywane są prośby, które można przysyłać mailem wypełniając formularz na tej stronie
Sanktuarium
Ecce Homo
Msza święta
w niedzielę i święta
o godz. 7.30
w dni powszednie
o godz. 6.30
w poniedziałki i czwartki
od godz. 15.00 do 17.20
oprócz lipca i sierpnia
do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszają siostry albertynki