DOM GENERALNY
Kraków
telefon:
kier.: (+48) 12
413 55 99
627 67 80
627 67 90


kier.: (+48) 12
fax: 418 57 00
e-mail:
PROWINCJE:

krakowska
Rząska k. Krakowa
tel./fax 626-50-90
kier.: (+48) 12
e-mail:
warszawska
Warszawa
tel./fax 619-49-96
kier.: (+48) 22
e-mail:
poznańska
Poznań
kier.: (+48) 61
tel. 867 20 86
fax. 861-86-03
e-mail:
SZUKASZ BOGA;
PRAGNIESZ TROCHĘ
CZASU POŚWIĘCIĆ
DLA SIEBIE ?
Kontakt:
s. Teresa Pawlak
ul.Woronicza 10
31-409 Kraków
tel. 12/ 413 55 99
627-67-80
627-67-90
kom. 664 04 77 04
e-mail:
Aktualności
Promocja książki "Z Bratem Naszego Boga"
W Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta w Krakowie odbyła się promocja książki kard. Franciszka Macharskiego pt. "Z Bratem naszego Boga". Książka jest zbiorem homilii z uroczystości odpustowych ku czci Chrystusa Cierpiącego Ecco Homo oraz Mszy św. związanych z osobą Brata Alberta i Matki Bernardyny Jabłońskiej, wygłoszonych przez kardynała Franciszka Ma­char­skie­go w latach 1979-2005. O zbiorze tekstów inspirowanych postacią Brata Alberta rozmawiali biskup pomocniczy archidiecezji kra­kow­skiej Grzegorz Ryś, publicysta katolicki Janusz Poniewierski, który redagował teksty oraz s. Agnieszka Koteja - albertynka, która była odpowiedzialna za wydanie książki. W spotkaniu uczestniczył sam autor oraz m.in. Kard. Marian Jaworski i Stefan Wilkanowicz, wieloletni redaktor miesięcznika Znak Na wstępie redaktor Janusz Poniewierski stwierdził, że dla niego czytanie kazań wy­ko­rzy­sta­nych w książce było odkryciem na nowo Ks. Kardynała Ma­char­skie­go. "Odsłonił mi się znany myśliciel religijny,teolog, ale zo­ba­czy­łem też mistyka i proroka, który nie mówi sam z siebie, ale po­ka­zu­je nam Brata Alberta jako drogę dla całego Kościoła i patrona naszych trudnych czasów" - powiedział. "Ta książka jest ważna także z punktu widzenia historii, historii Kościoła i duchowości. Otrzymujemy m.in. do ręki list napisany przez Ks. Kardynała do Oj­ca Świętego Jana Pawła II na początku stanu wojennego, w którym w imieniu Polaków prosi o beatyfikację Brata Alberta, dzięki któremu będziemy mogli być wolni od nienawiści" - opi­sy­wał Poniewierski.

Z kolei Biskup Grzegorz Ryś wskazał, że o wspomnianym przez redaktora Poniewierskiego liście Ks. Kard. Macharskiego do Jana Pawła II z prośbą o kanonizację Maksymiliana i beatyfikację Brata Alberta dowiedział się podczas rozmowy z Kardynałem, kiedy pisał książkę na 1000-lecie diecezji. Jak wyznał, ta prośba była w jego oczach zderzeniem obrazu kardynała jako człowieka bardzo prak­tycz­ne­go z jego niesamowitym darem głębi przeżywania trud­nych wydarzeń.

Na zakończenie Ks. Kard. Franciszek Macharski podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do wydania książki.

Galeria:
Aktualności
2017-12-25
2017-12-08
2017-10-14
2017-12-19
2017-11-28
2017-11-12
2017-11-11
2017-11-09
2017-09-30
2017-09-22
2017-09-02
2017-09-18
2017-09-18
2017-09-09
2017-08-27
2017-08-26
2017-08-25
2017-08-25
2017-07-25
2017-07-16
2017-07-09
2017-06-17
2017-06-17
2017-06-17
2017-06-10
2017-06-04
2017-05-28
2017-05-22/23
2017-05-25
2017-05-25
2017-05-25
2017-05-14
2017-05-14
2017-05-04
2017-04-29
2017-04-07
2017-04-06
2017-04-02
2017-01-15
2017-01-15
2017-01-07
2017-01-01
2016-12-28
2016-12-25
2016-12-22
2016-12-20
2016-12-18
2016-11-20
2016-11-10
2016-09-23
2016-08-26
2016-08-05
2016-07-16
2016-07-01
2016-07-26 do 2016-07-31
SDM
2016-04-23
2016-04-24
2016-04-16
2016-03-31
2016-03-31
2016-03-19
2016-01-17
2016-01-15
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-24
2015-12-15
2015-11-20
2015-11-09
2015-10-17
2015-09-15
2015-08-21
2015-07-16
2015-06-17
2015-06-13
2015-05-23
Każdego 17-go dnia miesiąca o godz. 17 w Sanktuarium Ecce Homo odprawiana jest Msza św. w intencji wszystkich modlących się za wstawien- nictwem św. Brata Alberta i bł. siostry Bernardyny ; przed Mszą św.odczytywane są prośby, które można przysyłać mailem wypełniając formularz na tej stronie
Sanktuarium
Ecce Homo
Msza święta
w niedzielę i święta
o godz. 7.30
w dni powszednie
o godz. 6.30
w poniedziałki i czwartki
od godz. 15.00 do 17.20
oprócz lipca i sierpnia
do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszają siostry albertynki