Aktualności

24.03.2018 OGŁOSZENIA NA WIELKI TYDZIEŃ

Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej wszystkich korzystających z jadłodajni sióstr o godz. 15.00 Dla pozostałych wiernych o godz. 18.00 Godzina Święta o godz. 23.00 Całonocna adoracja Pana Jezusa w ciemnicy   Wielki Piątek Droga Krzyżowa dla wszystkich korzystających z jadłodajni sióstr o godz. 10.00 Dla pozostałych wiernych o godz. 15.00, po Drodze Krzyżowej nowenna i…
Czytaj więcej

23.03.2018 ZAPROSZENIE NA ODPUST KU CZCI CHRYSTUSA ECCE HOMO

23.03.2018 r. o godz. 17.00 w Sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta w Krakowie sprawowana będzie uroczysta Msza św. z racji odpustu ku czci Chrystusa Cierpiącego Ecce Homo. Eucharystii będzie przewodniczył metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski. Przed Mszą św. - o godz. 16.00 - zostanie odprawiona Droga Krzyżowa, a po Mszy św. w dolnym…
Czytaj więcej

15.01.2018 Rocznica powstania Zgromadzenia

15 stycznia 2018 r. Zgromadzenie Sióstr Albertynek przeżywało 127 rocznicę powstania. Powodem dodatkowej radości stały się śluby wieczyste dwóch sióstr Boliwijek. Bezpośrednim przygotowaniem do tych wydarzeń były ośmiodniowe rekolekcje przeżywane we wspólnocie sióstr.14 stycznia w kaplicy domu formacyjnego w Cochabamba swoją profesję ponowiła s. Maria José - Laura Mamani Noemi Ingrid. W następnym dniu wieczystą…
Czytaj więcej

14.01.2018 Inauguracja nowicjatu w USA

Rocznicę powstania Zgromadzenia wspólnota albertyńska w USA przeżywała w tym roku w sposób wy-jątkowy. W 127 lat od otrzymania habitów przez pierwsze siostry posługujące ubogim, swój nowicjat rozpoczęła s. Mary ClaireManou. W ten sposób w Hammond po raz pierwszy w historii Zgromadzenia zapoczątkowany został na ziemi amerykańskiej nowicjat sióstr albertynek. Mistrzynią nowicjatu została zamianowana s.…
Czytaj więcej

06.01.2018 Odwiedziny duszpasterskie

"Niech Chrystus błogosławi ten dom". Słowa życzeń wyrażonych poprzez skrót C + M + B ("Christus-Mansionem-Benedicat") pojawiają się na drzwiach naszych mieszkań wraz z wizytą kapłana przynoszące-go dar Bożego błogosławieństwa. Rok 2018 przypomina nie tylko o upływającym czasie, ale uświadamia nam, że trwamy w roku liturgicznym, który niesie ze sobą całe bogactwo łaski, przygotowanej dla…
Czytaj więcej

25.12.2017 Zakończenie Roku Brata Alberta

W Uroczystość Bożego Narodzenia 25 grudnia 2017 r. metropolita krakowski ks. abp Marek Jędraszewski przewodniczył Eucharystii będącej zwieńczeniem Roku Świętego Brata Alberta. Licznie zgromadzeni kapłani, osoby konsekrowane i wierni dziękowali dobremu Bogu za dar tego roku, modląc się na krakowskim Kazimierzu w kościele św. Katarzyny, nieopodal pierwszego albertyńskiego przytuliska. Miniony rok obfitował w wiele wydarzeń…
Czytaj więcej

08.12.2017 O św. Bracie Albercie w Dusseldorfie

Rok Świętego Brata Alberta, wielkiego Polaka, to okazja do przybliżenia Jego postaci również poza gra-nicami naszej Ojczyzny. Z inicjatywy Instytutu Polskiego w Dusseldorfie (Niemcy) 8 grudnia 2017 r. odbyło się w siedzibie tegoż Instytutu spotkanie przedświąteczne, w ramach którego s. Bernarda Kostka przedstawiła zgromadzonym sylwetkę i dzieło Ojca ubogich. Uczestnicy spotkania żywo interesowali się nie…
Czytaj więcej

14.10.2017 Artyści i twórcy u św. Brata Alberta

14 października br. odbyła się pielgrzymka środowisk twórczych do Sanktuarium Świętego Brata Alberta w Krakowie. Zgromadziła artystów i twórców z całej Polski. Pielgrzymów powitała przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Albertynek - s. Teresa Maciuszek, a postać św. Brata Alberta przybliżyła s. Bernarda Kostka. Mszę św. pod przewodnictwem ks. infułata Jerzego Bryły celebrowali kapłani przybyli wraz z…
Czytaj więcej

14.10.2017 Wspomnienia z pleneru artystycznego

W dniach od 13 do 22 sierpnia 2017 roku na terenie Domu Prowincjalnego sióstr albertynek w Rząsce k/Krakowa miał miejsce plener artystyczny. Był on integralną częścią rekolekcji "Obraz i Chleb" organizowanych przez Wspólnotę Twórców Chrześcijańskich Vera Icon, skupiającą artystów katolików, absolwentów uczelni artystycznych z różnych miast Polski. Tematem rekolekcji oraz pleneru były myśli św. Brata…
Czytaj więcej

28.11.2017 Igołomia kończy Rok św. Brata Alberta

Dla parafii i wspólnoty sióstr albertynek w Igołomi dzień 28 listopada b.r. był wyjątkowy. Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski przewodniczył uroczystościom zamykającym Rok Świętego Brata Alberta w parafii, w której urodził się Święty. Czytaj więcej tutaj
Czytaj więcej