DOM GENERALNY
Kraków
telefon:
kier.: (+48) 12
413 55 99
627 67 80
627 67 90


kier.: (+48) 12
fax: 418 57 00
e-mail:
PROWINCJE:

krakowska
Rząska k. Krakowa
tel./fax 626-50-90
kier.: (+48) 12
e-mail:
warszawska
Warszawa
tel./fax 619-49-96
kier.: (+48) 22
e-mail:
poznańska
Poznań
kier.: (+48) 61
tel. 867 20 86
fax. 861-86-03
e-mail:
SZUKASZ BOGA;
PRAGNIESZ TROCHĘ
CZASU POŚWIĘCIĆ
DLA SIEBIE ?
Kontakt:
s. Teresa Pawlak
ul.Woronicza 10
31-409 Kraków
tel. 12/ 413 55 99
627-67-80
627-67-90
kom. 664 04 77 04
e-mail:
Aktualności
Zawierzenie Bożemu Miłosierdziu

Zawierzenie  Prowincji Poznańskiej Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Miłosierdziu Bożemu.

Dnia 17.października 2015r. w Sanktuarium św. s.Faustyny w Kiekrzu, s. Maria Kaźmierczak Przełożona Prowincjalna Prowincji Poznańskiej - dokonała zawierzenia Prowincji Poznańskiej Bożemu Miłosierdziu. W akcie zawierzenia wzięły udział wszystkie przełożone Prowincji jak również Zarząd Prowincjalny

 

Boże Miłosierny w Trójcy Jedyny zawierzamy Twojemu Synowi Jezusowi Miłosiernemu oraz Maryi Matce Bożej Miłosierdzia i fundatorce naszego Zgromadzenia wszystkie placówki Prowincji Poznańskiej. Ufamy Tobie Jezu, że w swoim Miłosiernym Sercu przemienisz i odnowisz naszą Prowincję, bo Twoje Miłosierdzie jest większe niż nasze słabości i grzech. Zawierzamy Twemu Miłosierdziu przeszłość Prowincji, teraźniejszość i przyszłość, wszystkie trudne sprawy, wykroczenia przeciw miłości Boga i ślubom zakonnym, przeciw regule zakonnej, wszystkie złe myśli, słowa, czyny i grzechy, które raniły i ranią Twoje Jezu Miłosierne Serce. Przepraszamy Cię za to Jezu i prosimy, abyś nam przebaczył i obdarzył swoją łaską i błogosławieństwem. Dopomóż nam Jezu odnowić nasze serca i dusze, abyśmy z nową gorliwością i zapałem służyły Bogu, który nas umiłował i powołał na drogę życia zakonnego. Dopomóż nam Jezu, abyśmy z prawdziwą miłością służyły bliźnim spragnionym miłości miłosiernej i codziennego chleba poprzez wypełnianie uczynków miłosiernych względem duszy i względem ciała. Dopomóż nam Jezu, abyśmy wiernie realizowały swoje powołanie i z radością wypełniały Twoją Najświętszą wolę poprzez życie modlitwy, poświęcenia, umartwienia i pokuty. Panie Jezu Ty sam powiedziałeś, że ubogich zawsze mamy u siebie (por. Mt,26,11), prosimy Cię o nowe, dobre i liczne powołania do Zgromadzenia i naszej Prowincji, abyśmy charyzmat posługi ludziom ubogim i bezdomnym pozostawiony nam przez św. Brata Alberta i bł. Siostrę Bernardynę mogły wiernie realizować. Dopomóż nam Jezu kontemplować Ciebie w Najświętszym Sakramencie i zanurzyć się bezgranicznie w Twoim Miłosiernym Sercu, aby wszystkie nasze myśli, słowa i czyny były zgodne z Twoją wolą, służyły dobru Zgromadzenia i prowadziły nas i bliźnich naszych do zbawienia.
JEZU UFAMY TOBIE!

Zawierzeniem  Prowincji Poznańskiej Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim Miłosierdziu Bożemu.
Dnia 17 sierpnia 2002 r. papież Jan Paweł II dokonał zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu w Łagiewnikach. Pielgrzymka Ojca Świętego i akt zawierzenia zainspirowały we mnie myśl, aby bardziej otworzyć się na Boże Miłosierdzie, które jest niewyczerpanym źródłem łask. Tego samego roku we wrześniu pojechałam na nowo założoną placówkę. Cały czas czułam, że Bóg pragnie, abym naczyniem ufności czerpała z Jego Miłosiernego Serca. W nowej kaplicy zawiesiłam obraz Jezusa Miłosiernego i pod tym wezwaniem została poświęcona kaplica. Ciągle czułam, że Bóg pragnie, abyśmy zaufały Jemu jako zgromadzenie bezgranicznie. Podzieliłam się tymi myślami z przełożonymi, gdyż byłam pewna, że Jezus tego pragnie, że ma przygotowane dla nas łaski i chce nam je dać, ale oczekuje od nas bezgranicznego zaufania. Myśl została przyjęta, ale musiałam poczekać jeszcze kilka lat, aby decyzja dojrzała. W roku 2014 zostałam przełożoną prowincjalną wówczas powróciła myśl o zwierzeniu prowincji Miłosierdziu Bożemu. Podzieliłam się tym pragnieniem z siostrami podczas skupień permanentnych jesienią 2014 roku. Zostało ono przyjęte pozytywnie przez siostry. Ciągle ten temat we mnie pracował i czułam, że największym ratunkiem dla nas jest modlitwa różańcowa do której wzywała Maryja podczas objawień w Lourdes i Fatimie oraz zaufanie Miłosierdziu Bożemu do czego zachęcał Pan Jezus podczas objawień św. Siostrze Faustynie Kowalskiej. Stąd też jesienią 2015 przeżyłyśmy skupienia na temat : " Miłosierdzie Boże w życiu osoby konsekrowanej". Temat ten łączył Rok Życia Konsekrowanego z Rokiem Miłosierdzia.. Planując skupienie na temat Bożego Miłosierdzia jesienią 2014 roku nie wiedziałyśmy, że Ojciec Święty Franciszek dnia 11 kwietnia 2015 bullą Misericordiae vultus ogłosi Rok Miłosierdzia - Nadzwyczajny Rok Święty, który rozpocznie się 8 grudnia 2015 r, a zakończy 20 listopada 2016 r. Wówczas nie wiedziałyśmy także, że Ks. Abp Stanisław Gądecki dekretem z dnia 22 czerwca 2015 ustanowi w Kiekrzu Sanktuarium św. Siostry Faustyny. Zostało ono uroczyście ogłoszone prze Ks. Bpa Grzegorza Balcerka podczas uroczystości odpustowych ku czci św. S. Faustyny w dniu 4 października 2015 roku. Wiadomość ta była dla nas wielką niespodzianką i radością, bo mogłyśmy w dniu 17 października dokonać zawierzenia prowincji Bożemu Miłosierdziu już w Sanktuarium św. S. Faustyny. Wszystkie te znaki Bożej Opatrzności potwierdzają, że Pan Jezus pragnie, abyśmy Jego Miłosiernemu Sercu zaufały bezgranicznie i sam nas do tego przygotowuje. Celem zawierzenia jest prośba, aby Bóg przebaczył nam wszystkie niewierności, przemienił to, co złe w naszym życiu i na nowo obdarzył nas swoim błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami. Do zawierzenia przygotowywałyśmy się przez  dziewięciotygodniową nowennę. Przez 9 piątków o godz. 15.00 odmawiałyśmy wspólnie nowennę do Bożego Miłosierdzia i Koronkę. Aktu zawierzenia dokonałyśmy 17 października 2015 roku w Sanktuarium św. S. Faustyny w Kiekrzu, po Koronce do Bożego Miłosierdzia . W tym samym czasie dokonały tego wszystkie wspólnoty prowincji poznańskiej. Cieszymy się, że mogłyśmy aktu zawierzenia dokonać w miejscu objawienia się Pana Jezusa św. S. Faustynie w 1929 roku. Dzień 17 każdego miesiąca jest dla nas ważny, bo każdego dnia 17 miesiąca w Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie jest Msza św. podczas, której ludzie proszą i dziękują za otrzymane łaski. Święty papież Jan Paweł II dokonał zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu 17 sierpnia 2012 - również jest to siedemnasty dzień miesiąca. Przez cały Rok Miłosierdzia każdego 17 dnia miesiąca będziemy ten akt odnawiać. Miłosierdzie wpisane jest w nasz charyzmat. Św. Brat Albert zostawił nam obraz Ecce Homo - Chrystusa cierpiącego, którego mamy odkrywać w drugim człowieku i przywracać mu godność osoby ludzkiej. Jednak, aby dostrzec oblicze Chrystusa w drugim człowieku, aby spełniać czyny miłosierne względem bliźnich musimy najpierw same zanurzyć się w głębiach Miłosierdzia Bożego. Akt zawierzenia ma nam pomóc czerpać łaski z Miłosiernego Serca Jezusa naczyniem ufności..

Galeria:
 
Aktualności
2017-12-25
2017-12-08
2017-10-14
2017-12-19
2017-11-28
2017-11-12
2017-11-11
2017-11-09
2017-09-30
2017-09-22
2017-09-02
2017-09-18
2017-09-18
2017-09-09
2017-08-27
2017-08-26
2017-08-25
2017-08-25
2017-07-25
2017-07-16
2017-07-09
2017-06-17
2017-06-17
2017-06-17
2017-06-10
2017-06-04
2017-05-28
2017-05-22/23
2017-05-25
2017-05-25
2017-05-25
2017-05-14
2017-05-14
2017-05-04
2017-04-29
2017-04-07
2017-04-06
2017-04-02
2017-01-15
2017-01-15
2017-01-07
2017-01-01
2016-12-28
2016-12-25
2016-12-22
2016-12-20
2016-12-18
2016-11-20
2016-11-10
2016-09-23
2016-08-26
2016-08-05
2016-07-16
2016-07-01
2016-07-26 do 2016-07-31
SDM
2016-04-23
2016-04-24
2016-04-16
2016-03-31
2016-03-31
2016-03-19
2016-01-17
2016-01-15
2015-12-31
2015-12-31
2015-12-24
2015-12-15
2015-11-20
2015-11-09
2015-10-17
2015-09-15
2015-08-21
2015-07-16
2015-06-17
2015-06-13
2015-05-23
Każdego 17-go dnia miesiąca o godz. 17 w Sanktuarium Ecce Homo odprawiana jest Msza św. w intencji wszystkich modlących się za wstawien- nictwem św. Brata Alberta i bł. siostry Bernardyny ; przed Mszą św.odczytywane są prośby, które można przysyłać mailem wypełniając formularz na tej stronie
Sanktuarium
Ecce Homo
Msza święta
w niedzielę i święta
o godz. 7.30
w dni powszednie
o godz. 6.30
w poniedziałki i czwartki
od godz. 15.00 do 17.20
oprócz lipca i sierpnia
do wspólnej modlitwy serdecznie zapraszają siostry albertynki